Tarjei Svalbjørg (3. kandidat), Anja Johansen (2. kandidat og leder), Arne Ivar Mikalsen (1. kandidat) i Nordland Venstre vil ikke har vindkraftverket på Øyfjellet.

Nordland Venstre vender tommelen ned for vindkraftverket på Øyfjellet

Skrevet av Redaksjonen
04.02.2019 10:16

Nordland Venstre skeptiske til vindkraft, vil heller satse på oppgradering av vannkraftverkene.

Nordland Venstre vedtok på sitt årsmøte en uttalelse som sier at de vil legge føre-var-prisippet til grunn når utbygging av nye vindmølleanlegg skal vurderes. Partiet vil heller satse på oppgradering av vannkraftverkene i fylket og øke forskningsinnsatsen rundt offshore vindkraft.

– Nordland er et kraftfylke med stort overskudd av fornybar energi. Utbygging av mer fornybar energi er bra for klimaet, men går ut over miljøet og naturmangfoldet. Vi må derfor være kritiske til hva vi sier ja til. Når det gjelder prosjektet på Øyfjellet i Vefsn er det mange negative konsekvenser som gjør at vi sier nei, sier Arne Ivar Mikalsen. Mikalsen sitter på fylkestinget og er Nordland Venstre 1. kandidat til fylkestingsvalget i høst.

NVE er godt i gang med å utarbeide en nasjonal ramme for vindkraft. Denne rammen skal gi en oversikt over hvor man skal prioritere bygging av nye vindkraftanlegg. Det legges opp til en storstilt utbygging, men stadig flere folk er kritiske til denne utbyggingen. Leder i Nordland Venstre, Anja Johansen, er opptatt av at man heller må utnytte mulighetene i oppgradering av eldre vannkraftverk.

– Det er mange store og små vannkraftverk i Nordland som kan oppgraderes. Noen av oppgraderingene vil også kreve inngrep i naturen, men målet må være oppgraderinger uten for store inngrep. Vannkrafta er vår viktigste fornybare næring, og en forutsetning for ren industri og trygg kraftforsyning. Oppgradering av vannkraftverkene er derfor et bedre tiltak enn bygging av vindmølleparker som går ut over den flotte naturen i Nordland, avslutter Johansen.

Her er uttalelsen som ble vedtatt på årsmøtet i helga.

Ja til oppgradering av eksisterende vannkraftverk, nei til vindmøller på Øyfjellet!

Norge har et unikt utgangspunkt som Europas største vannkraftnasjon. Gjennom redesign og nye teknologiske løsninger er det mulig å oppnå en langt høyere økning i energiproduksjon for oppgraderingsprosjekter. Opprustning av eldre kraftverk uten store inngrep er målet. Ved oppgradering av eldre vannkraftverk vil en ofte kunne utvinne energi på en meget rimelig og enkel måte. Opprustinger av turbin og vannvei trenger ofte ikke ny konsesjonsbehandling, og de fleste av dem er ikke i strid med andre interesser, og er derfor enkle å realisere. Dagens beskatning vrir dessverre investeringer bort fra norsk vannkraft. Norge beskatter vannkraftnæringen på en slik måte at det hindrer oppgradering av verkene. Det er uholdbart i en tid hvor vi leter etter nye inntekter som varer utover oljealderen. Vannkraften er vår viktigste fornybarnæring, og en forutsetning for ren industri og trygg kraftforsyning i Norge!

Vindkraft på land har store konsekvenser for norsk natur. Naturinngrep, miljøødeleggelser, støy, lys, ødeleggelser av naturmangfold og reduserte naturopplevelser er vesentlige innvendinger. Landbasert vindkraft er arealkrevende og fører til store inngrep i naturen med sine brede veier, montasjeplasser, trafoer og kraftlinjer. Mange steder er vindmøller en betydelig trussel mot reindrift og samisk kultur. Selve vindmøllene, som nå er 150-200 meter høye, dominerer landskapet i mils omkrets. Nattens ro og naturlig lys forstyrres av støy og skyggekast fra de roterende møllevingene, og nattestid lyser vindmøllenes navigasjonslys. Flere steder er det stor folkelig motstand mot den innvirkningen på naturen som vindkraftutbyggingen på land medfører.

Nordland Venstre maner derfor til føre var-prinsippet ved fremtidig satsing på vindmøller på land, og sier ja til økt forskningsinnsats for å få til offshore vindkraft!

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.