Nordland som et europeisk episenter for grønn industriutvikling

I Nord-Norge har vi overskudd av rimelig og fornybar kraft. Det er et fortinn som gjør nord til en katalysator for å skape nye jobber i møte med den grønne omstillingen.


Vi ser nå hvordan bedrifter innen batteri- og hydrogenproduksjon er under etablering en rekke steder i landsdelen. Kraften i disse etableringene er så store at de har potensial til å endre samfunnsutviklingen flere steder i Nord-Norge. 

Denne næringsutviklingen vil bidra til mange flere innbyggere i Nordland det neste tiåret. De ulike initiativene vil skape tusenvis av kompetansearbeidsplasser slik at utfordringen blir rekruttering av kvalifisert arbeidskraft snarere enn manglende kompetansearbeidsplasser. Vi står altså foran er positivt vekstsjokk.

Når det grønne skiftet transformerer Nordlands-samfunnet til et europeisk episenter for grønn industriutvikling, trenger vi en aktiv stat. 

En av de tydeligste konklusjonene EU-kommisjonen har gjort i møte med koronapandemien er behovet for en mer aktiv nærings- og industripolitikk. Det skal vi lære av. Drivkreftene som ligger i det å skape nye grønne industriarbeidsplasser kombinert med en offentlig sektor som både tørr og evner å være med på å skape nye arbeidsplasser vil være avgjørende for å for å få til befolkningsendring i Nordland. Det er nesten oppsiktsvekkende å se hvordan Høyreregjeringen i Norge og hvordan annerledes den svenske sosialdemokratiske regjeringen har møtt mulighetene i de nye industrietableringene i nord de siste to årene. 

Jeg er derfor glad for at den nye regjeringen i Hurdalsplattformen er så tydelig på at også de vi ta aktive statlige grep i nord. Et av målene i nordområdepolitikken er nettopp å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst og å gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling. 

Den kraftforedlende industrien i Mosjøen, Mo i Rana, Sørfold, Finnfjord, Meløy og Narvik har alle forutsetningene for å bidra til å nå denne målsettingen. 

Det at alle disse stedene ligger i nord er det aller største fortinnet i møtet med det grønne skiftet. Fornybar energi, naturressurser, areal, natur, industrikultur og kompetanse er regionale fortrinn som gjør Nord-Norge høyaktuelt for investorer, industrietableringer og nye arbeidsplasser. Dersom vi skal nå klimamålene Stortinget har vedtatt er vi helt avhengig av å lykkes med en aktiv industripolitikk i nord.

---–

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.