Marianne Dobak Kvensjø, Nordland Høyre. Foto: Pressefoto

Nordland Høyre vil satse på e-sport

Nordland Høyre informerer i en pressemelding at de vil legge bedre til rette for de mulighetene e-sport gir, blant annet gjennom å skape møteplasser og større arrangementer. Partiet understreker også at spillindustrien gir store muligheter for nye arbeidsplasser i Norge og Nordland.

Nordland Høyre vil ha fylkestinget med seg i en uttalelse som setter økt fokus på e-post.

– Interessen for e-sport vokser i rekordfart og har de siste årene også fått et betydelig endret omdømme i positiv forstand. Fra av mange å ha blitt sett på som en uting, får vi stadig ny innsikt i hvilke fordeler e-sport og gaming kan gi. Både sosialt, som læringsarena og i arbeidslivet. Utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, idretten, foresatte og mange andre er blant de som de siste årene har fått opp øynene for de fordeler som kan ligge i e-sport, skriver partiet i uttalelsen.

Læringsarena

– Vi har alle forutsetninger til å være ledende med å legge til rette for e-sport som opplæringsarena, både i ordinær og alternativ undervisning. Det er flere positive læringsutbytter av e-sport. Man tilegner seg kompetanse som språk, evne til samarbeid, problemløsning, strategisk og langsiktig planlegging, kreativ tenkning og teknologiforståelse. Det er egenskaper og kompetanse som etterspørres i arbeidslivet. Flere arbeidsgivere ansetter personer på grunn av sin kompetanse som et resultatet av e-sport og gaming, sier fylkestingsrepresentant for Høyre, Marianne Dobak Kvensjø.

Trenger flere møteplasser og arrangement

Dataspilling er en stor fritidsaktivitet blant ungdom i Norge i dag. For stadig flere er dette også en konkurransesport.

– Vi ønsker å få fylkestinget med oss i en uttalelse som fastslår at det bør legges bedre til rette for at også de som spiller dataspill får gode møteplasser, og at det legges bedre til rette for e-sport og større arrangementer her i Norge.

Vil ha større del i voksende bransje

– Den globale dataspillbransjen er en stor og raskt voksende bransje. Spillindustrien er en grønn industri, som er flyttbar, krever lite plass og har et stort potensial i Norge, og særlig i Nordland. (Forts.)

[annonse]
– I vårt forslag til uttalelse ønsker vi å gi uttrykk for at norsk dataspillindustri skal bli en langt større aktør på verdensmarkedet enn den er i dag, og at det kan skapes flere arbeidsplasser innen dataspillindustrien i Nordland og Norge, avslutter Marianne Dobak Kvensjø i Nordland Høyre.

Les mer om:

e-sport
Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.