Foto: Pixabay / Pexels

Nordland er ett av to fylker som henger etter på bredbånd

I følge regjeringen skal høykapasitets internett være en rett på lik linje med strøm, men Nordland henger etter.

Nær en av fem husstander i Nordland og Innlandet har ikke tilgang til bredbånd med nedlasting på minst 100 megabits per sekund.

De to fylkene har lengst vei å gå for å nå målet om bredbånd med denne hastigheten til alle, ifølge en oppdatert oversikt fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Til sammenligning har nesten alle et slikt tilbud allerede.

– Vi ser at enkelte fylker jobber godt strategisk mot 100 prosent bredbåndsdekning, mens andre sliter mer, sier direktør Pål Wien Espen i Nkom.

På nasjonalt plan har 90 prosent av alle husstander fått tilbud om bredbånd. Nordland og Innlandet skiller seg ut med en dekning på 83 og 81 prosent.

– For å oppnå full dekning for alle i hele landet er det viktig at både kommuner, fylkeskommuner og bredbåndstilbydere er klare over dekningsstatusen, og kan sette inn tiltak for å tilby alle husstander og næringsdrivende gode bredbåndsløsninger, sier Espen.

Fylkeskommunene har også ansvar for fordeling av statlige bredbåndsmidler til sine kommuner, påpeker han.

Totalt er det 241.000 husstander som ikke hadde bredbåndstilbud ved utgangen av første halvår i år. Nesten sju av ti (164.000) bor i spredtbygde områder. Viken er den fylkeskommunen som har flest husstander som mangler bredbåndstilbud.

Regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at tilgangen til høykapasitets internett er en rettighet på lik linje med strøm. Alle fastboende husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen 2025.

**

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.