NORDLAND SV KREVER: – Bygging av Nord-Norgebanen, skal inn i neste NTP, skriver leder for Nordland SV, Christian Torset i en pressemelding i etterkant av partiets årsmøte. Foto: Pål Leknes Hanssen

Nord-Norgebanen må føres frem!

Skrevet av Redaksjonen
11.03.2019 12:21

Under årsmøtet i Nordland SV vedtok partiet en uttalelse om Nord-Norgebanen der de krever at videreføring av jernbane nordover blir tatt inn i neste Nasjonal transportplan.

Utredningen av om videreføring av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø pågår for fullt og en foreløpig utredning legges frem i vår. Vi som lever i Nord-Norge opplever daglig kaos, nesten-ulykker og ulykker på grunn av store, dårlig skodde vogntog. Vogntog som ikke hører hjemme på nord-norske vinterveier.

Hvis dette sees i sammenheng med regjeringens ventede økning i produksjon innenfor marine næringer er det en varslet katastrofe vi går i møte. Det er derfor på høy tid at Nord-Norgebanen ikke ender opp som atter en utredning i en skuff, men at den faktisk blir realisert. 

For Nord-Norge vil tog binde by og land tettere sammen. En rask jernbane vil gjøre det
mulig for flere å bo i distriktene, siden flere arbeidsplasser blir innenfor behagelig
dagpendleravstand. Det vil utvikle seg større bo- og arbeidsmarkedssregioner og det vil skape vekst i næringslivet. 

Ved forrige korsvei, etter den forrige hovedrapporten fra 1992, opplevde vi laber
entusiasme for banen fra nord-norske politikere og ends mindre støtte i Stortinget. Følgelig ble utbyggingen atter en gang lagt på vent. Dette er en historie vi ikke har råd til å la gjenta seg. 

Med bakgrunn i den store betydning ei utbygging vil ha for lokalsamfunnene, landsdelen, landet og klimaet, krever Nordland SV at: - Bygging av Nord-Norgebanen, skal inn i neste NTP( Nasjonal transportplan). 

Nordland SV ber om at alle politiske parti legger trykk bak dette kravet overfor sine
nasjonale organisasjoner.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.