Foto: Kristian Rødvand

Nesna ut av ROBEK-lista

– Klapp på skulderen til både Saltdal og Nesna for god jobb, sier Tom Cato Karlsen, Statsforvalter i Nordland

Stasforvalteren i Nordland melder i dag at Nesna er ute av ROBEK-lista. For uinnvidde kan det opplyses om at ROBEK står for register om betinget godkjenning og kontroll. Kommunene som er oppført i ROBEK er underlagt statlig kontroll av årsbudsjett, låneopptak og langsiktige avtaler.

Nesna kommune en av to kommuner som nå er strøket fra lista. Nesna havnet på listen i november 2021 etter manglende levering av årsregnskap samt ubalanse i budsjett og økonomiplan. Kommunen leverte budsjett og økonomiplan for 2022 i balanse, og har vedtatt regnskap for 2021 innen fristen.

Den andre kommunen som nå er ute er Saltdal kommune. Saltdal ble meldt inn i ROBEK-lista i februar 2022, årsaken var da svak økonomi som har gitt kommunen et merforbruk de siste årene. God skatteinngang medførte positivt driftsresultat for kommunen, og klarte med det å dekke inn tidligere merforbruk.

Gledelig nytt

Tom Cato Karlsen, Statsforvalter i Nordland, forteller at dette er svært gledelig nytt:

— To kommuner ut av ROBEK-lista er en svært positiv utvikling for Nordland. Klapp på skulderen til både Saltdal og Nesna for god jobb, sier Karlsen, og legger til:

– Men, vi har fem ROBEK-kommuner igjen i Nordland, så vi har fortsatt en vei å gå

Statsforvalteren følger jevnlig opp kommuner og bistår med råd og veiledning samt påser at tiltaksplan for inndekning av merforbruk følges.

 

En kommune blir oppført i ROBEK hvis:

  • Kommunestyret har vedtatt et årsbudsjett med merforbruk.
  • Kommunestyret har vedtatt en økonomiplan med merforbruk.
  • Kommunestyret har vedtatt at et regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn over mer enn to år etter at det oppstod.
  • Driftsregnskapet viser et merforbruk som er større enn 3% av driftsinntekten.
  • Budsjett, økonomiplan eller regnskap ikke vedtatt innen frist.
  • Disse nordlandskommunene er nå oppført i ROBEK: Træna, Fauske, Lødingen, Moskenes og Hamarøy.
[annonse]
Les også denne saken fra Vefsn No

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.