Foto: Heiko Junge / NTB
DEBATT

"Nei Hulda, det er ikke min oppførsel som er uakseptabel!"

– Det som er uakseptabelt, er at du som øverste ansvarlig for pasientsikkerhet fortsatt ikke vil ta innover deg at noen av dine ansatte og øverste ledernivå bevisst har holdt unaturligedødsfall skjult, når det er lovpålagt å melde fra om dette, skriver tidligere fagsjef ved Helgelandssykehuset, Ida Bukholm.


----------

Debatt # Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.  

----------

Det som er uakseptabelt, er at du som øverste ansvarlig for pasientsikkerhet fortsatt ikke vil ta innover deg at noen av dine ansatte og øverste ledernivå bevisst har holdt unaturligedødsfall skjult,  når det er lovpålagt å melde fra om dette.

Det som er uakseptabelt, er at du ikke vil innrømme at denne hemmeligholdelsen kan ha kostet noen pasienter livet.

Det som er uakseptabelt, er at du ikke ville gjøre noe med kreftkirurgien i Sandnessjøen i desember 2019 der frykten for at det ville opprøre Sandessjøen og Helse Nord var større enn viljen til å sette pasientsikkerheten først.

Det som er uakseptabelt, er at du ikke ville sende kreftkirurgisaken til Helsetilsynet selv når første eksterne rapport forelå. Til tross for mye mas fra min side.

Det som er uakseptabelt, er at du ikke ville sende den første rapporten til Sandessjøen-miljøet fordi, slik du selv uttrykte det «-det kan føre til mye spetakkel og det er allerede varsel på meg og flere andre sendt fra Sandessjøen».

 
Det som er uakseptabelt, er at du unnlot å gjøre det som er riktig pasientbehandling og ledelsesansvar da du lot deg presse av miljøet ved sykehuset i Sandessjøen ved at de sendte varsler.

Det som er uakseptabelt, er at du godtok at varsel brukes som pressmiddel og som trussel slik at det ikke gripes inn når alvorlig pasientavvik er avdekket.

Det som er uakseptabelt, er at du lot enhetsdirektøren sende et dokument der det ble harselert over pasientdødsfall uten at du grep inn.

Det som er uakseptabelt, er at da jeg ba deg om å gripe inn i gynekologisk virksomhet ved Sandessjøen på grunn av at GTT-tallene hadde avslørt alvorlige avvik ville du ikke engang ringe til enhetsdirektøren på grunn av redsel for opprør ved Sandnessjøen-miljøet. Du ba meg i stedet undersøke operasjonsprogrammet, noe jeg ikke hadde lov til eller ville gjøre.

Det som er uakseptabelt, er at du ikke ville gjennomføre undersøkelser av all gastrokirurgisk virksomhet og gynekologisk virksomhet og traumer ved Sandnessjøen på tross av flere avvik.

Det som er uakseptabelt, er at du hele tiden har brukt frasen «personalsak» for å unngå å kommentere noe.

Om du ser på mine ytringer som uakseptable, det får jeg leve med, og det er fordi jeg ennå ikke noe sted verken har sagt eller skrevet noe jeg ikke har belegg for og som er offentlig kjent informasjon. Hvis det å få sannheten frem til beste for pasientene er uakseptabelt så har du din fulle rett til å mene det, men spørsmålet er om du syns at din handlemåte når det gjelder pasienter og deres sikkerhet er akseptabelt.

Jeg har til nå ikke kommentert noe i forhold til deg eller resten av foretaksledelsen, men når jeg leser dine utsagn gjengitt i media, mener jeg at det er på sin plass at jeg får mulighet for å korrigere dette.

-----

* Avisen har gjort adm.dir ved Helgelandssykehuset oppmerksom på innlegget, slik at et eventuelt tilsvar kan inngis

---–

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.