Foto: Kjærstin Berntzen

Nedgang i julehandelen for Nordland

I år vil julehandelen i Nordland for november og desember komme på rundt 5,2 mrd kroner inkludert mva, viser en ferske handelsanalyse fra NHO Service og Handel.


Hver innbygger ligger an til å handle for 11.538 kroner i desember, mens snittet for Norge er 12.047 kroner. 

– Årene vi har lagt bak oss har vært preget av varehandel fremfor tjenester, så det er ikke overraskende at vi nå forventer en nedgang i julehandelen. Folk vil se folk, både ute på kafe og hjemme i egen stue, og i møte med prisvekst og knapp varetilgang vil det være naturlig at det blir en nedgang i varehandel, sier rådgiver Aina Fagereng.  

Etter to pandemiår der julehandelen har hatt sterk vekst målt mot 2019, forventes det med dette en nedgang i årets julehandel i Nordland på 1,2 % mot fjoråret. Julehandelen samlet for Norge forventes å bli på 124 mrd kroner i november og desember.

Koronarestriksjoner ga vekst

I pandemiårene 2020 og 2021 julehandlet nordmenn mer varer enn vanlig, og veksten i julehandelen landet på henholdsvis 15,3 og 2,0 prosent i de to pandemiårene. Dette innebar en sterk vekst sammenlignet med 2019 for de fleste handelsbransjene, med noen få unntak. I år forventes det en julehandel som ligner mer på 2019 enn det vi har hatt under pandemien og en nedgang for de fleste bransjene. Netthandel forventes å holde seg på samme nivå som under fjorårets julehandel.

– Den sterke julehandelsveksten under pandemiårene, skyldes koronarestriksjonene som ga fravær av grensehandel, stengte utesteder og restauranter, et redusert kulturtilbud, hjemmekontor og stengte grenser. Restriksjonene bidro til færre kjøp av tjenester, flere kjøp av varer og dermed rekordsterke julehandelstall. Og nå er nok mange klar for å ha sosial jul med familie og venner, legger Fagereng til.

Vridning mot tjenester og redusert kjøpekraft

I år forventes det at flere enn i fjor vil gå på julebord, spise på restauranter, reise samt kjøpe tjenester som man ikke kunne kjøpe under fjorårets julehandel. Dette vil redusere årets julehandel med 2,4 % målt mot fjoråret. Den sterke prisveksten vil innebære at volumnedgangen er betydelig større enn nedgangen i kroner.

I tillegg til at forbrukerne forventes å vri kjøpene mot tjenester i større grad i årets julehandel, har også forbrukerne fått redusert kjøpekraft gjennom renteøkninger, høyere strømkostnader og økte priser. Redusert kjøpekraft vil også kunne medføre at forbrukerne i større grad velger billigere varianter av varene de kjøper i år enn i fjor.

Årets viktigste periode  

– For våre bedrifter i service og handel så utgir jula en stor del av årlig omsetning, og i de fleste bransjene er førjulstiden den travleste tiden av året. Det vil det bli i år også, avslutter Aina Fagereng i NHO Nordland.

Innen bransjer som kjøkkenutstyr, leketøy og musikk, øker omsetningen med over 100 % i julehandelen. Andre bransjer der julehandelen utgjør en svært viktig del av årets omsetning, er gullsmed, bokhandler, urmaker og elektronikkbransjen. I disse bransjene øker omsetningen i julehandelen fra 52 % til 98 % sammenlignet med en normal måned.

* * *

Hovedfunn oppsummert:  

 • Nordmenn vil julehandle for 124 mrd kroner inkl mva
 • Etter to år med vekst i julehandelen forventes en nedgang på 2,4% i verdi
  • Gjenåpningen av samfunnet etter pandemien gjør at man vil vri forbruket mot tjenester som man ikke kunne kjøpe i mindre grad under julehandelen i 2021
  • Redusert kjøpekraft vil redusere julehandelen 
 • Økte priser gir et betydelig større fall i volum enn verdi 
 • Julehandelen 2022 vil være 14,7% høyere enn i 2019
  • Hver nordmann vil handle for 12.047 kroner i desember
  • Hver nordmann vil bruke 5 195 kroner på dagligvarer, mat og drikkevarer i desember
  • Hver nordmann vil bruke 885 kroner i norske nettbutikker i desember
  • Hver nordmann vil bruke 5 967 kroner på andre varer i desember    
 • NHO SH estimerer at nordmenn vil legge igjen 11,2 mrd i norske nettbutikker i november og desember– like mye som i 2021 
 • Julehandelen starter tidligere og tidligere hvert år og november nærmer seg desember i omsetning drevet av Black week. I år forventes det at redusert kjøpekraft hos forbrukerne vil gjøre at flere vil starte julehandelen under Black week med å jakte gode tilbud
 • Julehandelen er viktig for bransjer som kjøkkenutstyr, spill og leker, gullsmeder, urmakere, bøker og elektronikk er bransjer der omsetningen øker over 50% i julehandelen sammenlignet med gjennomsnittlig måned
 • Med unntak av dagligvare og netthandel forventes det nedgang i omsetningen målt i kroner de fleste bransjene
  Kilder for tallgrunnlaget prognosen er utført på er SSB. NHO Service og Handel står ansvarlig for beregningene i prognosen.  

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.