Nedgang i antall selvmord i Nordland

Skrevet av Hedda Hiller
07.01.2020 12:32

Kraftig økning på nasjonalt nivå, mens Nordland opplever nedgang.

Statistikk over forekomst av selvmord i 2018 viser at det er en kraftig økning i selvmord på nasjonalt nivå, mens Nordland som et av få fylker opplever nedgang i registrert antall selvmord.

– Så lenge det er mennesker som velger å ta sitt eget liv har vi ikke nådd vårt mål, men det er likevel gledelig å registrere at vi er på rett vei sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi (SV) i en pressemelding.

Ingen å miste

Nordland fylkeskommune har siden 2014 hatt en nullvisjon for selvmord, og året etter ble det lansert en egen handlingsplan knyttet mot visjonen. Kirsti Saxi (SV)  

– Det å styrke ønsket om å leve hos selvmordsnære mennesker er ingen enkel oppgave. Nordland fylke tok tidlig fatt i utfordringen, noe som innebærer at arbeidet til en viss grad blir nybrottsarbeid. I slike tilfeller er det spesielt viktig å lære av og evaluere arbeidet underveis, og på denne måten sørge for at planer og tiltak er mest mulig effektive. Handlingsplanen vår evalueres derfor nå av et konsulentfirma, og vi venter en rapport med anbefalinger for det videre arbeidet i løpet av januar måned. Vi vil gå grundig gjennom rapporten, og bruke den aktivt i det videre arbeidet, sier fylkesråden

Livsviktig kursing

Et av de prioriterte tiltakene i Nordland har vært kursing i selvmordsforebyggende arbeid. Over 2000 ansatte fra de videregående skolene i fylket har fått kursing i hvordan de kan oppdage at noen har selvmordstanker, -og hvordan de kan hjelpe personen til aktører som kan gi videre hjelp. I tillegg til dette har utvalgte referansepersoner på hver videregående skole fått et mer omfattende kurs som heter «Førstehjelp ved selvmordsfare», og som omhandler hvordan de kan hjelpe mennesker i selvmordsfare. Kursene arrangeres i samarbeid med VIVAT som er et av helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak, og evalueringer har avslørt at kursene har dokumentert effekt på området.

Statistikken for 2018 viser en nedgang i selvmord blant aldergruppa 14-24 år på 22 prosent sett opp mot året før i Nordland.

Kirsti Saxi (SV).

[annonse]
– Ungdommene våre har behov for at de voksne rundt dem er årvåkne for selvmordsfare og er villige, klare og i stand til å hjelpe. Disse kursene handler ikke om å gi de ansatte mer ansvar, men heller om å gi større kompetanse og trygghet på et vanskelig område de allerede har ansvar for, sier Saxi.

Fylkeskommunen ønsker å desentralisere kompetansen om og forståelsen av selvmordsforebyggende arbeid i kommunene. I høst har blant annet ansatte i skolehelsetjenestene i kommunene fått anledning til å delta på kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare». I tillegg planlegges det nå å utdanne kommunale og regionale kursledere i selvmordsforebyggende arbeid.

Et selvmordsbeskyttende samfunn

Det er også innledet samtaler om samarbeid med Mental Helse om et helsefremmende og forebyggende skoleprogram om psykisk helse blant unge. Programmet  heter «Youth Aware og Mental health» (YAM). Programmet er evaluert i et større forskningsprosjekt der 11.000 ungdommer i ti land deltok, og det viste seg at YAM førte til en effektiv reduksjon av nye selvmordsforsøk og alvorlige selvmordstanker med omtrent 50 prosent.

– Vi ønsker at Nordlandssamfunnet skal være et «selvmordsbeskyttende samfunn». Dette innebærer at vi må arbeide systematisk, lære og utvikle arbeidet underveis, samtidig som vi tar i bruk ulike metoder og verktøy på flere fronter, avslutter Saxi.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.