Fra venstre: Fylkeskoordinator Camilla Baglo Holten, kommunalsjef Helse- og omsorg, Rachel Berg og leder NAV Vefsna, Audhild Joakimsen Foto: Jens wiken
Korter ned utdanningstiden med 1,5 år.

NAV i Vefsn jakter på Helserekrutter

Tidligere har prosjektet Helserekrutter satset hovedsakelig på menn under det de kaller for Menn i Helse, men nå åpnes det også opp for at kvinner kan delta i denne rekrutt-utdanningen Vefsn, med mulighet for kortere utdanningstid mot fast arbeid innen helse.


FV:– Vi trenger flere helsefagarbeidere. De er en svært verdifull ressurs i våre tjenester og en viktig ressurs for å løse noen av utfordringer vi har og står overfor i helse- og omsorg, skriver Vefsn kommune.

Av ledige stillinger i Vefsn ligger helse og sosial høyt oppe på lista med arbeid som skal fylles med ansatte. Pr i dag står det 21 stillinger ledig under kategorien i kommunen vår, og aller mest trengs det sykepleiere, hvor det er fire ledige stillinger i Vefsn pr dags dato.

Menn i helse er et komprimert utdanningsløp til fagbrev i helsearbeiderfaget i et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet. Deltakerne får tittelen som de kaller for Helserekrutt. Dette er arbeidssøkende menn og kvinner mellom 25-55 år som er registrert hos NAV.

Samarbeidet for Helserekruttene fungerer med at en veksler i utdanningsperioden mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen, og utdanningsløpet er på cirka 2,5 år, sammenlignet med den ordinære utdanningsmodellen som er to år skole og to år lærlingetid.

Menn i helse ble etablert i Nordland i år, og har i dag en klasse ved Bodø videregående skole med 15 helserekrutter. Til neste år stiller Vefsn kommune med 6 læreplasser til helserekrutter for kull 2023.

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.