Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Den raske og utbredte spredningen deres gjør at mange andre arter mister leveområdene sine. Foto: Norsk Botanisk Forening

Nasjonal dugnad mot skadelige treslag

Sitka, lutz og flere andre skadelige treslag truer naturmangfoldet i Norge, også på Helgeland. Fra 24.-26. september arrangeres granryddedugnader over hele landet for å bekjempe fremmede treslag som sprer seg og truer natur og arter.


Fremmede arter utgjør en av de største truslene mot naturmangfold i Norge. Skadelige treslag er trær som opptrer utenfor sitt naturlige leveområde, sprer seg raskt og effektivt ut i naturen, og fører til tap av biologisk mangfold. Sitka, lutz, vrifuru, japanlerk og hybridlerk er treslag som ifølge Artsdatabankens fremmedartsliste utgjør en høy risiko for norsk natur. Likevel blir slike trær fortsatt plantet ut av skogbruket. De har stor spredningsevne og sprer seg ofte utenfor plantefeltene, noe som kan føre til at andre arter mister leveområdene sine.

Fra lørdag, 24. til 26. september, arrangeres det dugnader fra Stavanger i sør til Vesterålen i nord. Bak Den store granryddedagen står miljøorganisasjonene Norsk Botanisk Forening, Naturvernforbundet, Sabima og WWF Verdens naturfond.

Her er oversikt over årets granryddedager: https://naturvernforbundet.no/den-store-granryddedagen/lokale-granryddedugnader-2022-article40751-4349.html

Truer arter og natur

– Sitka- og lutzgran har spredt seg mest i kystområdene, men er også observert spredt til kystlynghei, eng, skogsmark, beitemark og myr. Vi står i fare for å miste flere av disse naturtypene, og det samme gjelder mange av artene som lever her. Ved å fjerne de skadelige treslagene som har spredd seg ut i disse områdene, bidrar vi til å bevare naturmangfoldet og redde truede naturtyper og arter, sier Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

- Enorm jobb!

- Å hindre spredningen av disse trærne krever en enorm jobb, som er både målretta og langsiktig. Våre dugnader er viktige bidrag i kampen mot de skadelige treslagene, sier Jeanette Viken, daglig leder i Norsk Botanisk Forening 

www.naturvernforbundet.no/granryddedagen

www.botaniskforening.no/granryddedagen

**

Skal det ikke arrangeres dugnad mot skadelige treslag der du bor? HER kan du lese om hvordan du kan være med å arrangere, under "Slik arrangerer du granryddedag - dugnad mot skadelige treslag"

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.