Christian Torset, 2.kandidat til Stortinget for Nordland SV.
DEBATT

"Når ungdommen flytter fra Nordland, er det åpenbart noe som ikke er på stell"

Pytt, pytt, sier Høyre, og smykker seg med at næringslivet går godt. Ja, det stemmer, men næringslivet i nord går ikke godt på grunn av Høyre, men på grunn av hard egeninnsats, ståpåvilje og nærhet til ressursene, skriver Christian Torset.


Høyres ansvarsfraskrivelse

Den siste tiden har det gått en debatt om i hvor stor grad Høyre har sviktet Nord-Norge. Mona Fagerås fra SV har påpekt bl.a. at Nordland har mistet 4000 innbyggere på to år, og at ungdommen flytter fra fylket, og har fått svar fra Marianne Dobak Kvensjø og Ove Trellevik, som begge mener alt er bra med Høyre ved makta.

Men: Den viktigste målestokken for om et samfunn fungerer, er at folk vil bo der. Når ungdommen flytter fra Nordland, er det åpenbart noe som ikke er på stell. Lista over ting som har gått feil vei under Erna, er veldig lang:

Kommunene sliter. Etter en vanvittig hestekur med kutt i overføringene fra staten, er det i mange kommuner så få ansatte at sykefraværet er skyhøyt. Gjelda er firedoblet på få år, fordi renta er lav, slik at kommunene heller tar opp lån enn å finansiere investeringer med ytterligere kutt i drift.

Vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier, bygg og anlegg, ikke minst på vann og avløp, er likevel astronomisk, og beløper seg til mange hundre milliarder. Kommunene har forsøkt å forberede seg på de kommende utgiftene ved å sette midler på fond, men summene det er snakk om er en dråpe i havet, i forhold til investeringsbehovet. SV gir derfor ti milliarder mer til kommunene i våre alternative budsjetter, enn det Høyre i regjering har funnet plass til. Sånn blir det når skatten skal skrus ned for dem som har mest.

Rekruttering er blitt svært vanskelig. Ikke bare utdannes det for få lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere osv. men det utdannes spesielt få i distriktene, der utfordringen er størst. Høyres svar er nedleggelse av f.eks Nesna, som har utdannet lærere til Helgeland i over hundre år. Folk blir boende der de tar utdannelse, derfor er det viktig å tilby både videregående og høyere utdanning nærmere folk. Høyre sentraliserer i stedet, og den utviklinga vil SV snu.

Sentraliseringen rammer distriktet. Nordland består, med unntak av Bodø, kun av distriktskommuner, og distriktene blør folk og kompetansearbeidsplasser.

I landets to hundre minste kommuner har det blitt ni (9!) nye statlige arbeidsplasser. Samtidig er det opprettet titusenvis av nye arbeidsplasser i de største byene. Nav-kontor og skattekontor er lagt ned. Mattilsynet er flytta. Tingrettene flyttes vekk fra folk, og ledelsen for Statens Innkrevingssentral og Altinn er sendt sørover. SV vil snu utviklingen, og flytte statlige arbeidsplasser nærmere folk.

Pytt, pytt, sier Høyre, og smykker seg med at næringslivet går godt. Ja, det stemmer, men næringslivet i nord går ikke godt på grunn av Høyre, men på grunn av hard egeninnsats, ståpåvilje og nærhet til ressursene. Skattelettelsene til Høyre går til de aller rikeste, og dem har vi relativt få av nordpå, så pengestrømmen går fra nord til sør, der de virkelige rikingene bor. SV vil skatte landets rikeste hardere, og bruke pengene på velferdstjenester som gjør det enklere å bo i hele landet. Gratis SFO og tannbehandling, er blant våre hovedprioriteringer.

De tradisjonelle næringene, som fiskeriene og landbruket, er begge rammet av sentraliseringskåtheten: Det blir færre og færre små enheter. I fiskeriene sitter noen få kvotebaroner igjen med det meste, og verdiene fraktes frossent ut av landet, til tross for at Havressursloven gir klar beskjed om at fisken skal gi arbeidsplasser og bosetting i nord. SVs politikk vil gi flere tusen nye fiskere og ansatte på land.

I landbruket legges det stadig ned gårder, fordi jordbrukspolitikken gir enorme fordeler til de store brukene, noe som favoriserer de sørlige delene av landet, der åkerlappene ikke er spredt, slik de er i nord. SV vil at hele landet skal tas i bruk, og da må de minste gårdene få mer.

Når ungdommen flytter, er det på tide å ta signalet. Det gjør ikke Høyre, og det er derfor de bør og skal flytte ut av regjeringskontorene etter valget til høsten. SV er beredt til å gå i regjering for å rette opp den skakkjørte distriktspolitikken til dagens regjering. Det trenges skarp lut, og årevis med hardt arbeid for å få det til, men det nytter ikke å utsette jobben lengre, slik Høyre har gjort i sine år med makta.

Ansvaret ligger alltid hos regjeringa, og i motsetning til Høyre, er SV villig til å ta det ansvaret.

Christian Torset, 2.kandidat til Stortinget for Nordland SV.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.