Foto: Roger Marthinsen

Nå er det klart hvem som får bru-kontrakten

Skrevet av Roger Marthinsen
05.05.2021 19:30

Aktøren som skal inspisere litt over 100 av vegvesenets 6.000 bruer, er valgt.

Statens vegvesen vil inngå rammeavtalen for hovedinspeksjoner av bruer og ferjekaier i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark,  med Multiconsult Norge AS.

Selskapet har levert et tilbud på tett under 3,1 mill. kroner eks.mva.

– Vi har valgt det beste tilbudet etter en vurdering av tildelingskriteriene for denne konkurransen, og har til hensikt å signere kontrakt med Multiconsult Norge AS etter karensperiodens utløp, melder Statens vegvesen i orienteringsbrevet om tildelingen. 

Totalt har Statens vegvesen over 6.000 brukonstruksjoner, herunder bruer og ferjekaier. Drøyt hundre skal altså inspiseres av Multiconsult, mens resten inspiseres a Statens vegvesens egne inspektører. 

Inspeksjonene skal lede til rapporter som skal inneholde dokumentasjon og beskrivelse av skader og sårbarheter i form av tekst, bilder og video. Denne oversikten bruker Statens vegvesen som grunnlag for vedlikeholdet av sine over 6.000 brukonstruksjoner. 

Blant bruene som skal inspiseres er Messingåga bru og brua over jernbanen i Koksverkgata, samt Ytra bru i Grane.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.