Kristine Moby Leirvik og Andrine Båtstrand Lyeng.

– Nå er det i underkant av en måned igjen til valget, og DU er viktig for byen vår.

LESERBREV: Til ungdommen

Nå er det i underkant av en måned igjen til valget, og DU er viktig for byen vår.

Et velfungerende demokrati trenger høyest mulig deltakelse, og det er derfor viktig at du gjør din borgerplikt og stemmer ved valget 9. september. Din stemme er med på å bestemme hvordan pengene skal fordeles, og hvordan parti som skal være med på å utvikle byen vår. Har du tenkt over hvor viktig din valgstemme er for nettopp dette? Ofte overlater vi denne stemmen til de andre; men det faktisk slik at du er den andre. 

Etter tidligere valg har vi sett at valgdeltakelsen blant unge under 30 er lav, og det er derfor viktig at unge kommer seg opp av sofaen og bruker stemmeretten sin. Forskning viser at førstegangsvelgere fortsetter å stemme på fremtidige valg, enn om de ikke gjør det.  

Vi er alle opptatte av de dagligdagse tingene som berører samfunnet vårt. Enten det dreier seg om skole, barnehage, næringsliv, kultur, eldreomsorg, arbeidsliv, mangfold og integrering. 

Årets kommunevalg bør være et verdivalg framfor et valg basert på enkeltsaker. Det handler om et grunnleggende syn på mennesker og hva som skaper et godt samfunn. Arbeiderpartiet er bygget på verdier som frihet, likhet, demokrati og solidaritet, som i motsetning til høyresiden, betyr at vi mener fellesskap og fellesskapsløsninger er mer enn staten. 

Vi i Vefsn Arbeiderparti ønsker å skape et sterkere fellesskap hvor alle har like muligheter. Vi ønsker å legge til rette for arbeidsplasser og næringsutvikling, gi alle barn og unge i Vefsn like gode muligheter til skole og barnehage. Like viktig som dette er også å skape et samfunn som fremmer god helse for alle, og sørger for at Vefsn fortsetter å være et åpent og inkluderende samfunn.

Godt valg!

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.