Illustrasjonsbilde: Ann-Heidi Andersen

Nå kan du ta fagbrev på jobb fra du er 21 år

Skrevet av Roger Marthinsen
15.01.2021 06:16

Vil du ta fagbrev gjennom jobben din? Nå senkes aldersgrensen for å gjennomføre et slikt utdanningsløp.

– Vi ønsker at flere unge voksne skal kunne benytte seg av opplæringsordningen Fagbrev på jobb. Det er bakgrunnen til at vi nå senker aldersgrensen for å delta fra 25 til 21 år. Vi håper dette kan inspirere flere til å skaffe seg en fagutdanning, sier fylkesråd for kompetanse og utdanning Hild-Marit Olsen.

Fagbrev på jobb er en vei til fag-/svennebrev for voksne som er i et lønnet arbeidsforhold, og som har minst 1 år allsidig og relevant praksis i faget. Gjennom opplæring og veiledet praksis, får voksne mulighet til å oppnå fag- eller svennebrev på sin arbeidsplass.

Vilkår for kandidat for fagbrev på jobb i Nordland:

  • Gjennomført grunnskole eller tilsvarende
  • Fyller 21 år eller mer i søknadsåret
  • Er i et lønnet arbeidsforhold
  • Har minst 1 år allsidig relevant praksis i faget
  • Har lovlig opphold i Norge
Lærebedriften mottar tilskudd i hele kontraktsperioden. Lengden på kontrakten avdekkes gjennom vurdering av den voksnes realkompetanse og opplæringsbehov, men den må minimum være på 1 år.

Det åpnes nå også opp for at voksne som tidligere har fullført og bestått videregående opplæring, kan inngå kontrakt for fagbrev på jobb hvis øvrige vilkår er innfridd.

Her finnes utfyllende informasjon om ordningen, og hvordan man søker.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.