Fylkesvei 12 fra Utskarpen og inn til Mo endrer navn fra fylkesvei 12 til fylkesvei 810. Fra Utskarpen til Nesna og Utskarpen nordover mot Lurøy innland heter veien fortsatt fylkesvei 17, eller Kystriksveien. Foto: Roger Marthinsen

Gigantisk navneskifte på fylkesvegene

Skrevet av Roger Marthinsen
03.07.2019 16:59

505 fylkesveger i Nord-Norge har fått nytt nummer. Se de nye numrene på veiene på Nord-Helgeland.

Som følge av kommune- og regionreformen får rundt 3000 fylkesveger i landet nye vegnummer i år. 505 av disse fylkesvegene ligger i Nord-Norge. 

De nye vegnumrene er satt sammen slik at vi får en sammenhengende nummerering som er uavhengig av fylkesgrenser. De fylkesvegene som er definert som viktige er skiltet med hvite vegnummerskilt ute på veg. Nødvendig omskilting og oppdatering av dagens skilt vil være gjennomført innen utgangen av 2019.

Vegnummer 1-999 benyttes for riksveg og de primære fylkesvegene, resten av fylkesvegene får firesifrede nummer. I Nordland er gammelt vegnummer beholdt på 32 strekninger, mens to blir riksveg.

Her er strekningene på Nord-Helgeland som får nye vei-nummer:

Strekning Gammelt vegummer Nytt vegnummer
Mo i Rana - Utskarpen 12 810
  12 E12
Trøndelag - Tverrlandet 17 17
Fisklauselv - Bleikvassli 291 7340
Oslia - Bakketun 292 7342
Korgen sør - Stormoen 321 7350
Olderneset - Tverråga 322 7352
Bollermoen - Inderdalen 323 7354
Bleikvassli - Nymo 324 7356
Bjerka nord - Forsen 326 7358
Hestmyr - Gruveby 332 7360
Dalselv bru - Forsenget 351 7362
Grubheim - Plurdalsvegen 352 7364
Bjønnes - Røvassmoen 354 7368
Langvatn - Melfjord 355 7370
Tjæraskar - Østerdal 357 7374
Messingslett - Dunderland 358 7376
Altern - Altermark 361 7378
Nesna - Hamarøy snuplass 382 7380
Handnesøy Fk - Skaga 383 7382
Tomma Fk - Valvika 384 7384
Vikholmen Fk - Halland 385 7386
Sleneset Fk - Slåtterøysundet 401 7388
Onøya Fk - Lursjyen 402 7390
Storselsøy Fk - Hestmona 404 7392
Nordnesøy Fk - Trøen 405 7394
Lovund Fk - Kroken 406 7396
Træna 421 7398
Selvær Fk - Olderstad 423 7400
Sørfjorden - Strand 431 7402
Rødøy Fk - Selvågen 432 7404
Vågaholmen - Vågaholmen kai 433 7406
Kila - Tryggestad 437 7408
Eidhagen - Tonnes 439 7410
Straumsvik - Nordværnes 440 7412
Gjerøy Fk - Einmo 441 7414
Kilboghamn - Steinsland 442 7416
Selsøyvik Fk - Rangsund 443 7418
Korgen - Bleikvassli 806 806
Varpen - Hemnesberget 808 808
Kåkern - Sund 810 7598
Stokkvågen - Stokkvågen Fk 836 836
Heibakkheia - Rkj. Røsvoll 7366 811
Rkj. Røssvoll - Raudsandaksla 7366 7366

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.