Mobbeombud i Nordland, Lasse Knutsen. Foto: Thor-Wiggo Skille

Mobbing er overført fra skolegården til den digitale bakgården

Skrevet av Roger Marthinsen
28.01.2021 05:47

Covid-19-viruset har ført til flere henvendelser til mobbeombudet om digital mobbing, utenforskap og ensomhet.

– 12. mars 2020 stengte alle barnehager og skoler i Norge. Fra en dag til neste dag forsvant alle fysiske krenkelser og mobbing ble flyttet over til å foregå på digitale plattformer, sier mobbeombud i Nordland, Lasse Knutsen.

Knutsen forteller om en økt «aksept» for å ekskludere, som resultat av oppfordringen om å kun omgås våre nærmeste, og til å velge 1-2 nære kohort-venner.

– Igjen stod noen barn og unge som ikke ble valgt, sier Lasse Knutsen.

Det har vært en betydelig nedgang i antall henvendelser til mobbeombudet som handler om trygt og godt skolemiljø. Det betyr allikalvel ikke at det har vært færre saker.

– Antallet henvendelser har vært omtrent på det samme nivået som i 2019, men innholdet i henvendelsene har vært annerledes frem til skolene åpnet igjen. Disse endringene dreier seg om økning av henvendelser knyttet til digital mobbing, utenforskap og ensomhet, sier mobbeombud i Nordland, Lasse Knutsen.

Til sammen har mobbeombudet i Nordland mottatt 303 henvendelser i 2020. Årsrapporten legges frem på Fylkestinget 22. februar.

Her er noen tendenser som mobbeombudet ser har kommet frem etter stenging av skoler og barnehager 12. mars 2020: 

  • Det ble ikke opplyst godt nok at trygt og godt skolemiljø også gjelder for hjemmeskole.
  • Skolene mistet oversikt, og det ble vanskelig å følge opp elevene når de ikke var fysisk til stede. Det ble vanskelig å sette inn tiltak.
  • Elevene syns det var vanskelig å si ifra, og bevise det som skjedde via digitale plattformer.
 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.