leder i Nordland SV, Åshild Pettersen og Stortingsrepresentant fra Nordland, Mona Fagerås.

Millionbeløp til Vefsna og Beiarelva

SV sikrer 14 millioner til arbeidet med laksetrapper i Vefsna og Beiarelva,  i revidert statsbudsjett for 2022, skriver Norldand SV i en melding i dag.


– Vernet av Vefsna var en kjempeseier, og nå må vi gjøre vårt for å få laksen tilbake i elva. Vi er veldig glade for å ha fått dette prosjektet inn i revidert budsjett. Trappene er viktige for å få elva tilbake til opprinnelig stand. Vefsnavassdraget har potensiale til å igjen bli en fiske-destinasjon i virkelig verdensklasse, og vi ser at reiselivet i området er klare for å ta imot mer besøk og tilby flotte opplevelser i og rundt vassdraget, sier Stortingsrepresentant fra Nordland, Mona Fagerås.

Etter flere års omfattende rotenonbehandling er elva nå friskmeldt, og det haster å få på plass laksetrappene. Nylig ble også Vefsna regionalpark etablert, som et ledd i den videre forvaltningen av området.

– Dette er en sak som Nordland SV har løftet fram, og som SV har prioritert i sine alternative statsbudsjetter i flere runder, og vi er veldig glade for gjennomslag. Det skjer mye spennende på reiselivsfronten i Vefsnaregionen for tida, og et friskmeldt og istandsatt Vefsnavassdrag vil bidra til ytterligere vekst i denne næringa. Det å få ferdigstilt trappene i hele vassdraget er også en god investering i framtida til den nordatlantiske villaksen, sier leder i Nordland SV, Åshild Pettersen.

Midler til Beiarelva er også en viktig miljø-seier for SV i forhandlingene om revidert budsjett. Elva og vannføringa bærer preg av flere kraftutbygginger, og bygging av disse trappene vil være positivt for fiskevelferden i vassdraget. Det lokale engasjementet har vært stort, og vi har lytta til innspillene vi har fått, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås.
 

Det er stort engasjement lokalt for å få bygget laksetrappene, og det er også samlet inn midler til oppstart gjennom et lokalt spleiselag. Beiarn kommune har en klar ambisjon om å forskuttere de statlige midlene så snart tilsagn om fullfinansiering er på plass.

– Vi har lytta til det lokale engasjementet, og er veldig glade for at Nordland SV med dette har fått gjennomslag for å gi midler til dette prosjektet. Å få på plass disse trappene vil øke smoltproduksjonen og være positivt både for den nordatlantiske villaksen, sjøørret og sjørøye. Økte fiskebestander som følge av økt gyting vil også gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnet på lengre sikt, sier leder i Nordland SV, Åshild Pettersen.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.