Foto: Roger Marthinsen

Mener tre nye styremedlemmer vil være inhabile

Skrevet av Roger Marthinsen
24.03.2020 10:38

Rana kommune har sendt bekymringsmelding til Helse Nord vedrørende det nye styret for Helgelandssykehuset. Mener at tre av medlemmene vil være inhabile i mange saker knyttet til Hsyk 2025.

Rana kommune har sendt et brev til Helse Nord RHF ved styreleder Renate Larsen, der man gir uttrykk for bekymring knyttet til tre styremedlemmer i det nye styret i Helgelandssykehuset HF.

Brevet, som ble sendt den 20. mars, står ikke på sakslisten til Helse Nords styremøte i morgen. Det sto heller ikke på sakslisten til Helgelandssykehusets styremøte som pågår i dag, men styreleder orienterte ved møtets åpning at det senere i dagens møte vil bli orientert om et brev man har mottatt fra Rana kommune (møtet streames direkte her på Vefsn No). 

I brevet, som er signert Kommuneadvokaten, Rana kommune ved advokat Ørjan Nordheim Skår, fremgår det at kommunens bekymring er knyttet til de nye styremedlemmene Henriette Hanssen, Andrine Solli Oppegård og Hege Harboe Sjåvik.

Av brevet henvises det til disse styremedlemmene sitt engasjement og standpunkt i sykehussaken, før de ble styremedlemmer. Hanssen har hatt en fremtredende rolle i bunadsgeriljaen i Sandnessjøen. Solli Oppegård var, frem til hun i høst gikk av som ordfører i Sømna, en av de opprinnelige 12 ordførere på Helgeland som har kjempet for ett sykehus på Helgeland, plassert sør for Korgfjellet. Harboe Sjåvik er kommunelege i Vefsn kommune. 

– Rana kommunes bekymring er at disse tre styremedlemmene, på grunn av slike særegne forhold, sannsynligvis kan være inhabile til å delta i behandlingen av en rekke tenkelige saker knyttet til konseptfasen etter forvaltningsloven § 6, fremgår det av brevet. 

Kommunen ber nå om et svar på hvilke undersøkelser Helse Nord foretok i forkant av styrevalget, hvordan Helse Nord vil sikre at habilitetsvurderinger blir gjort i det videre arbeidet med konseptfasen i Helgelandssykehuset. 

– Rana kommune imøteser snarlig svar på det ovenstående. Deretter vil Rana kommune vurdere å foreta sine egne utredninger i anledning denne saken, skriver kommunens advokat Ørjan Nordheim Skår. 

Her er brevet Rana kommune har sendt til Helse Nord, i helhet:

Utnevning av nye styremedlemmer til styret i Helglandsykehuset

Helse Nord utnevnte i styremøte den 26.02.2020 nye styremedlemmer og ny styreleder til Helgelandssykehusets styre.

[annonse]
Rana kommune vil uttrykke bekymring knyttet til tre av de nyutnevnte styremedlemmene. Dette gjelder Henriette Hanssen, Andrine Solli Oppegård og Hege Harboe Sjåvik.

Hanssen, Oppegård og Sjåvik har, såvidt Rana kommune bekjent, engasjert seg med tydelige offentlige standpunkt i debatten om hvordan Helgelandssykehuset skal organiseres og hvor det skal være sykehus på Helgeland. Det er Rana kommunes oppfatning at dette kan utgjøre «særegne forhold», jf. forvaltningsloven § 6.

Rana kommunes bekymring er at disse tre styremedlemmene, på grunn av slike særegne forhold, sannsynligvis kan være inhabile til å delta i behandlingen av en rekke tenkelige saker knyttet til konseptfasen etter forvaltningsloven § 6.

Konseptfasen er uten tvil den viktigste saken for styret i Helgelandssykehuset i den kommende styreperioden. Disse vil kunne være utelukket fra å bidra i deler av dette styrearbeidet, noe som også er uheldig for styrets arbeid.

Videre kan det stilles spørsmål ved om utnevnelsene skaper unødvendig eskalering av konflikt i en viktig prosess som etter Rana kommunes syn behøver ro. Sykehusdebatten har vært en betent og opprivende debatt på Helgeland med svært steile fronter. Det kan etter Rana kommunes syn være svært uheldig for legitimiteten til Helgelandssykehusets styre at tre aktive deltagere i denne debatten nå skal delta i styrebehandlingen i konseptfasen. Konseptfasen vil direkte berøre mange viktige spørsmål som disse styremedlemmene tidligere har tatt stilling til i det offentlige rom.

Rana kommune forventer at det i forkant av utnevning av de aktuelle styremedlemmene ble innhentet informasjon om de aktuelle kandidatene ved egenrapportering, søk i nyhetsartikler etc.

Rana kommune ber derfor om en tilbakemelding på hvordan Helse Nord vurderte spørsmålene om fremtidig habilitet, tillit til styret og ro i prosessen i forkant av utnevningen av styremedlemmene.

Særskilt viktige offentlige prosesser som den foreliggende krever at styret, både i Helse Nord og Helgelandssykehuset, har et bevisst og informert forhold til krav i lov og vedtekter om uhildethet. Dette er viktig både for at beslutningene som fattes skal være lovlige, og for at beslutninger og prosesser skal nyte den nødvendige legitimitet.

Helse Nord og Helgelandssykehuset må ta nødvendige grep for å sikre at beslutninger fattes av habile styremedlemmer. Dersom Helse Nord velger å utnevne styremedlemmer til styrene i sine helseforetak som har tilknytning til for eksempel lokale interesseorganisasjoner, eller har uttrykt tydelige standpunkt med lokal forankring i relasjon til driften av sykehusene, må Helse Nord og Helgelandssykehuset etter Rana kommunes syn ha oversikt over de forholdene og den offentlig tilgjengelig informasjonen som kan utgjøre inhabilitet for disse styremedlemmene. Denne informasjonen bør videre forelegges en jurist i helseforetaket til vurdering i forkant av viktige beslutninger i styret i helseforetaket.

Dermed ber Rana kommune om en tilbakemelding om hvilket arbeid Helse Nord vil gjøre for å sikre fremtidige habilitetsvurderinger av styremedlemmene i det videre arbeidet med konseptfasen.

Rana kommune imøteser snarlig svar på det ovenstående. Deretter vil Rana kommune vurdere å foreta sine egne utredninger i anledning denne saken.

Med vennlig hilsen

Kommuneadvokaten, Rana kommune v/ advokat Ørjan Nordheim Skår