Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke. Foto: Virke

Mener Norge kan tape milliarder ved EØS-exit

Skrevet av Silje-Tamara Rojas
17.09.2019 11:50 - OPPDATERT 17.09.2019 19:33

I kommunevalget stemte en av fire på partier som ønsker Norge ut av EØS. Ferske beregninger viser at norsk utmelding kan komme til å koste minst 48 milliarder i tapt produksjon bare det første året alene.

Lærdommen fra brexit viser at det blir kostbart og komplisert å gå ut av det indre markedet, skriver den norske hovedorganisasjon Virke i en pressemelding publisert av NTB.

Virke representerer over 21 500 virksomheter med over 225 000 ansatte innen norsk næringsliv.

Virke og NyAnalyse har beregnet hva effekten av norsk utmelding fra det indre markedet gjennom EØS blir. Det baserer seg på brexit-analyser fra Peterson Institute for International Economics, som viser at utmelding fra det indre markedet vil koste Storbritannia dyrt.

Hovedfunnene er:

  • Samlet BNP reduseres med 1,3 prosent, i et moderat mellomalternativ fra brexit-analysene, og vil tilsvare ca. 48 milliarder kroner i tapt produksjon for Norge i 2020.
  • Verdien av eksporten reduseres med 9,4 prosent, eller ca. 80 milliarder kroner i 2020.
  • Verdien av importen går ned med 8 prosent, tilsvarende ca. 93 milliarder kroner i 2020.

Bekymret for vekst i partier som er mot EØS

I kommunevalget stemte en av fire på partier som ønsker Norge ut av EØS.

– Vi har partier i dette landet som vil skape en norsk brexit med tap av milliarder i verdiskaping som konsekvens. På vegne av næringslivet vil vi advare på det sterkeste mot politikk som vil ta Norge ut av EØS-avtalen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Likhetene mellom brexit og en norsk utmeldelse av EØS vil være at man forlater det indre markedet, som betyr brudd i handelsforbindelser, slutt på fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital med de 28 EU-landene. 

– EØS-avtalen regulerer det norske økonomiske forholdet til EU, og gir norsk næringsliv forutsigbarhet og mulighet til å selge sine varer og tjenester. Dette er avgjørende for å sikre økonomisk vekst og velferd i Norge, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Lær av brexit for å hindre «noxit»

Senterpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti har programfestet at de vil erstatte EØS-avtalen med handelsavtaler.

[annonse]
– Det er en skremmende forenkling. Lærdommen fra brexit er at man ikke bare kan erstatte et medlemskap med en handelsavtale. En handelsavtale var svaret til Boris Johnson også, men bare se på det kaoset som utspiller seg nå. Vi trenger en debatt om konsekvensene av norsk EØS-utmeldelse, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.