Markant nedgang i antall straffesaker

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
04.02.2019 13:17 - OPPDATERT 04.02.2019 17:04

Antallet straffesaker i Vefsn er ned med 29 prosent i 2018 målt mot året før. Det viser kriminalitetsstatstikken fra politiet.

Politimester Tone Vangen la i dag mandag fram kriminalitetsstatistikken 2018 for Nordland politidistrikt. Politimesteren mener det gjøres mye godt arbeid i politidistriktet:

– Politiet er inne i en krevende periode med reform, i tillegg til daglig drift. Vi kan se på resultatene at organisasjonen preges noe av dette parallelløpet, men alt i alt så har vi klart å holde et bra trykk i forhold til bekjempelse av kriminaliteten.

– I årsstatistikken framgår det at oppklaringsprosenten har gått opp og saksbehandlingstiden har gått ned det siste året.  Det framgår også at det jobbes godt med de aller mest alvorlige og høyest prioriterte sakene. På noen saksfelt skulle vi gjerne hatt høyere tall, blant annet på narkotikasaker. Når tallene viser nedgang i saker betyr det at politiet ikke har kunnet legge samme trykket på dette kriminalfeltet som tidligere, sier politimesteren.

I rapporten framgår det antall straffesaker i Vefsn er ned med 29 prosent. De fleste andre kommunene på Helgeland opplever lignende utvikling.

– I 2018 har politiet i Nordland jobbet med mange alvorlige saker; drap, alvorlig vold, seksuelle overgrep mot barn og voksne. Særlig vår geografiske enhet i Lofoten og Vesterålen har måttet håndtere mange av de alvorligste sakene. På den operative siden har vi håndtert redningsaksjoner, branner, ulykker og sikkerhet ved store arrangementer. Liv og helse kommer alltid først, står det videre i rapporten.

– Antallet straffesaker totalt går fortsatt ned, men dette gjelder i liten grad saker knyttet til vold og overgrep. Vi ønsker å avdekke og prioritere disse sakene, men å jobbe med mange slike saker samtidig presser vår kapasitet. I mai 2018 var vi ferdig med byggingen av det nye politidistriktet og vi er fortsatt en organisasjon under utvikling. Omstillingsarbeidet fokuserer nå på ny arbeidsmetodikk der vi blant annet skal utvikle oss til å jobbe mer kunnskapsbasert og målrettet. Vi jobber med å styrke kvalitet på alle våre områder, men dette er et langsiktig arbeid. Forebygging er politiets primærstrategi.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.