Illustrasjonsbilde fra Væxt i Mosjøen. Foto: Susanne Forsland

Lyser ut 5 mill. kr til bedriftsprosjekter

Skrevet av Andreas Sandnes Olsen
17.02.2021 18:49

Regionalt forskningsfond Nordland lyser ut totalt 5 millioner kroner til hovedprosjekter i bedrifter i Nordland, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

– Formålet med utlysningen er å styrke forskningsbasert innovasjon i næringslivet i Nordland. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer, noe som er svært viktig i nordlandssamfunnet.

– Utlysningen er også viktig  fordi den har en innretning mot våre hovednæringer som er basert på våre regionale fortrinn med tanke på fornybar energi, fisk og natur/kultur, sier fylkesråd for næring Linda Helen Haukland. 

 

ØNSKER MER FORSKING

Regionalt forskningsfond Nordland ønsker forskning i, for, og med næringslivet, og at forskningen skjer på næringslivets premisser.

Det er opp til bedriftene selv å definere problemstillinger som kan bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft gjennom forskningsdrevet innovasjon.

 

FLERE NÆRINGSOMRÅDER

Følgende områder har prioritet innenfor bedriftsprosjekter; 

  • Sjømat og marine næringer
  • Industri
  • Opplevelsesbasert reiseliv
  • Leverandørbedrifter tilknyttet de aktuelle næringen
[annonse]
Bedriftsprosjekter som vurderes til å ha stor regional betydning vil prioriteres. RFF Nordland skal også ivareta samiske forskningsinteresser og behov på tvers av de prioriterte områdene. Prosjekter som ikke er innenfor prioriterte næringsområder, men som ellers oppfyller intensjonen om å bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping vil også kunne motta støtte. 

Søknader som sendes inn må være innovative og ha høy forskningsmessig kvalitet, og det stilles krav til samarbeid med et godkjent FoU-miljø. 

Prosjekter kan tildeles inntil 70 % av totale godkjente prosjektkostnader, og inntil 2,5 millioner kroner per prosjekt. Prosjekter kan ha en varighet på 1-3 år.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.