"Lønnsomhet i havbruksnæringa skal ikke bare dryppe på vertskommunene, men være et skikkelig vanningsanlegg for lokalsamfunnene."

– Mer av Havbruksfondet må gå til lokalmiljøene og kystfylkene, mener SPs Siv Mossleth

Mer av Havbruksfondet må gå til lokalmiljøene og kystfylkene

I Senterpartiets programutkast for 2021-2025 ser vi at partiet vil gå langt i å omfordele utbetalingene fra Havbruksfondet til folket langs kysten. Det foreslås at utbetalingene fra Havbruksfondet skal fordeles med 70% til kommunene, 20 % til fylket og bare 10% til staten. Der samme havbruksanlegg ligger i flere kommuner, må alle kommunene få sin rettmessige andel av midlene basert på anleggets arealbruk. 

Senterpartiet mener at det trengs nye virkemidler i distriktspolitikken, og vi vil legges til rette for det på en langt mer offensiv måte. Norge har store muligheter knyttet til vår lange kystlinje og beliggenhet i nord. Våre kyst- og havområder er viktige for å sikre mat, arbeidsplasser og for å skape verdier. Senterpartiet vil styrke Norges sterke posisjon som sjømatnasjon, samtidig som miljøet og livet i havet blir ivaretatt.

Når Senterpartiet vil snu sentraliseringa ved sterkere distriktspolitiske grep er det klare politiske prioriteringer for at folk skal kunne arbeide og bo i hele landet. Det er investeringer til inntekts ervervelse. Mer distriktspolitikk vil øke verdiskapinga i hele Nordland, også i alle byene våre. Lønnsomhet i havbruksnæringa skal ikke bare dryppe på vertskommunene, men være et skikkelig vanningsanlegg for lokalsamfunnene.

Figurene visualiserer hvordan kommunene taper, til tross for regjeringas forlik med FrP. (Havbruksfondet3)

Sirkelen viser hvordan Senterpartiet legger opp til ny og bedre fordeling av utbetalingen fra havbruksfondet . (Havbruksfondet nytt forslag)

 

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.