Steinar Benum, daglig leder i Linea. Foto: Linea AS

Linea utsetter ny nettleiemodell etter politisk snuoperasjon i 12 time

Linea har i samråd med sitt styre valgt å utsette ny nettleiemodell inntil videre. Det betyr at fra 01.01.2022 fortsetter nettleien der hovedsikring styrer hvilket prisnivå man får.

Linea ble svært overrasket over den politiske «hestehandelen» som ble gjort på fredag, og bare 14 dager før den nye nettleien skulle tre i kraft, der regjeringen i samarbeid med SV vedtok å utsette ny nettleiemodell. Dette kommer frem i en pressemelding fra Linea AS. 

– Med klimamålene som er satt for Norge frem mot 2030 er elektrifiseringen en viktig del for å nå disse målene. Strømforbruket på Helgeland vil øke betydelig de kommende årene. Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker, sier Steinar Benum, daglig leder i Linea.

(Fortsetter under bildet)

Montører i arbeid i strømnettet. Foto: Linea AS

– Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), forteller Benum videre.

Linea mener derfor at den nye nettleiemodellen er bedre for å holde nettleiekostnadene nede, men på grunn av det politiske presset som nå har oppstått har de valgt å kaste seg rundt for å endre planene. 

– Vi mener strømkundene blir taperne når nettselskapene nå utsetter den nye nettleien. Etter en rask analyse så ser vi at 50% av kundemassen (mindre årsforbruk på inntil 13.000 kWh), får en reduksjon på nettleien med ny nettleiemodell. Dette er uten at kundene har gjort noen aktive grep for å fordele ut forbruket over døgnet, sier Benum.

Kunder med årsforbruk mellom 13.000 - 23.000 kWh (gjelder 32% av kundemassen) vil få uendret eller en liten økning opp mot 5% med ny nettleiemodell. Linea presiserer at denne gruppen har gode muligheter for å fordele forbruket og få ned nettleiekostandene. De som virkelig vinner på at ordningen ikke settes i kraft, er de som har 2-3 elbiler og høyt forbruk.

(Fortsetter under bildet)

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Montører i arbeid i strømnettet. Foto: Linea AS

Det viktigste formålet med ny nettleiemodell er at kundene får et insentiv til å unytte kapasiteten i strømnettet bedre før vi bygger nye strømlinjer, slik at vi kan holde nettleien lavest mulig over tid, skriver Linea i pressemeldingen. 

– Selv om vi nå utsetter ny nettleiemodell oppfordrer vi våre kunder om å bli mer bevisst på sitt strømforbruk. Dette vil lønne seg i forhold til de høye kraftprisene som har vært i vinter, og det å bruke strømmen smartere vil være bra for miljøet, redusere dyre linjeutbygginger og holde nettleien så lav som mulig, avslutter Benum.

**

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.