Frp, ved Hans Andreas Limi (t.v.) og Bård Hoksrud, holder pressekonferanse om revidert budsjett. Foto: Ørn Borgen / NTB

Lavere fergepriser - billigere brus

Skrevet av Ann Kristin Kjærnli
06.06.2021 23:27 - OPPDATERT 07.06.2021 06:00

Frp er enige med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. Partiet har blant annet fått gjennomslag gjennomslag for å sette ned fergeprisene, fjerne særavgiften på brus og ei satsing på psykisk helsevern.

Fremskrittspartiet er enig med regjeringen om en avtale som gir flertall for revidert nasjonalbudsjett. Avtalen ble presentert på en pressekonferanse utenfor Stortinget søndag ettermiddag.

– For Fremskrittspartiet har det vært viktigst å få avgiftslettelser som trygger norske arbeidsplasser. Jeg er glad for at vi nå bidrar til å beholde arbeidsplassene i Norge fremfor at de forsvinner ut av landet gjennom grensehandel, sier partileder Sylvi Listhaug.  

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for viktige avgiftslettelser som sikrer norske arbeidsplasser og hjelper flere av dem som sliter med psykiske problemer som følge av pandemien, ifølge en pressemelding fra FrP. 

Blant annet skal den særnorske avgiften på alkoholfrie drikkevarer fjernes.  

– Før jul fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for å halvere avgiften på alkoholfrie drikkevarer.  Nå har vi fått flertall i Stortinget for å fjerne hele denne avgiften som ikke eksisterer i Sverige.  Når grensene snart åpner igjen etter pandemien kan det bidra til å beholde flere av de nye arbeidsplassene som er skapt på norsk side av grensen, sier  Hans Andreas Limi. 

For Fremskrittspartiet har det vært helt avgjørende å redusere avgiftene på grensehandelsutsatte varer. Etter at vi fikk gjennomslag for å kutte avgiftene på grensehandelsvarer med 3,3 milliarder kroner i budsjettet for inneværende år er det skapt flere nye arbeidsplasser i Norge. 

Fremskrittspartiet sikrer at det blir vesentlig billigere å reise med ferge fra 1. juli. Takstene på riks- og fylkesveifergene reduseres med 25 prosent.   

– Vi er glade for at vi har fått regjeringspartiene med på et betydelig kutt i prisene.  FrP foreslo tidligere i år at takstene skulle halveres, men alle de andre partiene stemte mot. FrP vil fortsette kampen for lavere priser og går til valg på at det skal bli gratis ferger i Norge, sier transportpolitisk talsmann Bård Hoksrud.   

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for en betydelig styrking av bevilgningene til psykisk helse og nye medisiner med til sammen 450 millioner kroner. (Forts.)

[annonse]
– Pandemien har fått dramatiske konsekvenser, særlig for mange barn og unge som har mistet verdifull utdanning, som kan føre til varig utenforskap. Nå sørger Fremskrittspartiet for at flere vil få hjelp få hjelp gjennom en kraftig styrking av innsatsen på psykisk helse, sier partileder Sylvi Listhaug. 

Dette er enigheten mellom Frp og regjeringen, melder E24:  

 • Fjerne avgiften på alkoholfrie drikkevarer fra 1. juli 2021
 • Ferjetakstene reduseres med ytterligere 15 pst., altså totalt 25 pst. fra 1. juli 2021
 • 750 millioner til å avvikle bomprosjekter
 • Totalt 450 millioner til ulike tiltak innenfor psykisk helse og nye medisiner
 • 124 millioner i kapitaltilskudd til private barnehager
 • 300 millioner ekstra til den kommunale kompensasjonsordningen
 • 100 millioner til økt utbygging av bredbånd
 • 90 millioner til oppheving av makstaket i nettolønnsordningen
 • 35,3 millioner til verdiskapingstiltak i skogbruket
 • 25 millioner til Sirkulærøkonomi/Grønn Plattform
 • 10,5 millioner til økt tilskuddssats for planting av skog, fra 1,20 til 1,50 per plante
 • Private barnehagers adgang til finansiering i Husbanken gjeninnføres til 31.12.2021 eller inntil ny finansieringsløsning er vedtatt i Stortinget
 • Forslaget om å slå sammen Innovasjon Norge og Siva utsettes, slik at Stortinget kan få forelagt en helhetlig vurdering før endelig beslutning om en slik organisatorisk endring eventuelt tas

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.