Tore Jakobsen har vært leder for Fagforbundet Nordland i fire år. I dag ble han gjenvalgt for to nye år.

"Krisa har vist hvor viktig det er med gratis, offentlige velferdstjenester"

Sterkere velferdstjenester og bedre beredskap

Koronapandemien er ikke over, men den har vist oss hvordan vi som samfunn står rustet til å møte utfordringer. 

Til tross for formidabel innsats fra befolkning og Fagforbundets mange medlemmer som stod i første frekke i tjenestene, hadde ikke helsevesenet tilstrekkelig kapasitet og utstyr til å håndtere en pandemi. Tvert imot var det nettopp faren for at helsevesenet skulle bryte sammen som førte til at mange bedrifter, barnehagene og skolene måtte stenge.

Koronakrisa har vist hvor viktig det er med god kapasitet i helse- og velferdstjenestene. Krisa har også vist hvor viktig det er med gratis, offentlige velferdstjenester. Fagforbundets medlemmer er hverdagsheltene som i de siste månedene har utført de samfunnskritiske jobbene i samfunnet. De offentlige tjenestene har raskt omstilt seg for å møte koronakrisa, og medlemmene våre har godtatt nye arbeidsoppgaver og endrede arbeidsvilkår.

Norge kunne vært bedre forberedt da koronapandemien rammet oss. Etter svineinfluensapandemien i 2009 rapporterte helsevesenet om manglende smittevernutstyr, og det ble krevd styrking av lagrene. I 2014 pekte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på pandemi som den mest sannsynlige risikoen som truet Norge. Mangelen på smittevernutstyr øker faren for smittespredning og utsetter helsearbeiderne for uakseptabel risiko. 

Koronakrisa har vist at helsevesenet har for liten lagerbeholdning av nødvendig smittevernutstyr og legemidler, i tillegg til at sykehusene mangler tilstrekkelig kapasitet og utstyr for å møte en pandemi. Fagforbundet mener at Stortinget må sikre at vi får en varig nasjonal produksjon av nødvendig smittevernutstyr og medisiner, og at framtidas helsevesen må ha en viss overkapasitet for å kunne håndtere nye kriser. 

Vi bør også «tenke gammelt» om hva som er forsvarets oppgaver. Hvis hovedoppgaven er å beskytte befolkningen mot trusler utenfra, i vid forstand, bør vi revurdere salget av 35 feltsykehus som lå pakket og klare. Det hadde potensielt økt behandlingskapasiteten dramatisk.

Vi vil delta aktivt i arbeidet for å gjøre Norge bedre rustet til å møte liknende pandemier i framtida. Samtidig vil vi bruke kreftene våre på å bekjempe den rekordhøye arbeidsløsheten og møte de økonomiske problemene pandemien har skapt.

Fagforbundet reagerer derfor kraftig på at lederne for NHO og Norsk Industri nå har funnet tida inne for å advare mot at offentlig sektor skal «ese ut», ved at det kan bli flere offentlige arbeidsplasser. Arbeidsgiverorganisasjonen har kjempet for at staten skal gi økonomisk støtte til private bedrifter, samtidig som de går til angrep på offentlig sektor og ansatte, som har jobbet på spreng i helsevesenet og andre samfunnskritiske yrker. De forsøker å skape et feilaktig inntrykk av at det er en motsetning mellom privat og offentlig sektor.

Fagforbundet mener at koronakrisa har vist at vi trenger en sterk velferdsstat, gode offentlige velferdstjenester, samarbeid i arbeidslivet og styrket beredskap. 

[annonse]

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.