Illustrasjonsfoto: Arkiv
Debatt

Krever stopp i utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk som følge av Fosen-dommen

Det er helt vesentlige likhetstrekk mellom saken på Fosen og saken med Øyfjellet vindkraftverk, skriver 14 organisasjoner innen samesak og naturvern i dette brevet til ministrene.


Høyesterett har i storkammer avsagt en enstemmig dom i forbindelse med vindkraftanleggene  Storheia og Roan på Fosen. Høyesterett kom til at utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk  krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Høyesterett sa videre at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige. Her er lenke til dommen.

Bestemmelsen i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 slår fast at den som  tilhører en etnisk, religiøs eller språklig minoritet, ikke skal nektes retten til å dyrke sin kultur sammen med andre medlemmer i gruppen. Det er på det rene at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse.  

Som konsekvens av dommen krever organisasjonene som har signert her at Regjeringen stopper videre utbygging av Øyfjellet vindkraftverk og bestemmer at det skal skje tilbakeføring av landskapet.  

Det er helt vesentlige likhetstrekk mellom saken på Fosen og saken med Øyfjellet vindkraftverk. De er de største vindkraftinngrepene i reindriftsområder. Vindkraftanlegget i Øyfjellet er plassert i  oppsamlingsområder, viktig vår- og høstland for reindriften, og stenger trekkleier og flyttveier  mellom sommer- og vinterområder. Arealene brukes i lange perioder om våren og høsten og kan ikke  på noen måte erstattes. Andre likheter er at anlegget er bygget før avtaler og planer er fullført, og at  reindriftas forslag og ønsker om forbedringer og tilpasninger er ignorert underveis i prosessen. 

Områdene har blitt brukt i generasjon etter generasjon og er en forutsetning for fremtidig reindrift i  Jillen-Njarke reinbeitedistrikt. Dette er kritisk for sørsamisk kultur i området, og helt parallelt med  situasjonen på Fosen.  

Organisasjonene anser at ødeleggelsene ved Øyfjellet vindkraftverk har et slikt omfang at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt blir nektet å utøve sin kultur, slik at deres rett til kulturøvelse nedfelt i FNs  konvensjon for sivile og politiske rettigheter §27 blir brutt. Nå er det eneste rette å stoppe denne  utbyggingen og begynne tilbakeføring av landskapet.

Brevet er adressert til statsminister Jonas Gahr Støre, landbruksminister Sandra Borch og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, og er signert disse 14 organisasjonene:

Norske Samers Riksforbund v/leder Vidar Andersen

Norske Reindriftssamers Landsforbund v/leder Ellinor Marita Jåma

Samerådet v/leder Christina Henriksen

Maadtoej sijte v/leder Betty Kappfjell 

Naturvernforbundet v/leder Truls Gullowsen 

Natur og Ungdom v/leder Therese Hugstmyr Woie  

Naturvernforbundet i Vefsn, Grane og Hattfjelldal v/leder Eva Sande Tønne  

Naturvernforbundet Rana og omegn v/leder Frode Solbakken  

Naturvernforbundet Ytre Helgeland v/leder Tone Toft 

Naturvernforbundet i Trøndelag v/leder Magne Vågsland 

Motvind Norge v/leder Eivind Salen  

Motvind – Bevar Øyfjellet v/leder Lena Mellingen  

Motvind Sjonfjellet v/leder Arnt-Ivar Lillevik  

Motvind Trøndelag v/Trude Gry Haram Skylstad

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.