Sp og Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland arrangerte folkemøte på Nesna, med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som spesielt invitert støttespiller. Foto: Hans Petter Sørensen

Krever at forslaget om Nesna-avvikling trekkes

LESERBREV: RASERING AV UTDANNINGSTILBUDENE I DISTRIKTENE!

Nord Universitet ønsker å legge ned flere studiesteder på Helgeland. Sentralisering av utdanningstilbud både i Namsos, Steinkjer, Stokmarknes, Sandnessjøen og Nesna gir store, negative ringvirkninger for distriktene.

Innstillingen fra styret i Nord Universitet, foreslår å legge ned flere studiesteder, deriblant Nesna. Skolenes landsforbund Nordland er svært kritisk til forslaget. Argumentasjonen for forslaget virker tynn og er kun et forsøk på å dekke over de virkelige årsakene, som er økonomiske.

 

Med utgangspunkt i statistikken over mener Skolenes landsforbund Nordland at det er «liv laga» for et studiested på Nesna. Studentundersøkelser viser i tillegg at Nesna har de mest fornøyde studentene. Statistikkene viser også at bare 6 av 107 av søkerne til Nesna har Bodø som andrevalg ved årets søkertall. Vi risikerer altså å miste studentmassen ut av fylket. Det mest logiske ut fra dette punktet er fortsatt drift på Nesna.

Alderssammensetningen blant lærere på Helgeland tilsier at det er stort behov for nye lærere i årene som kommer. Den sikre måten å få stabil lærerdekning, er å rekruttere fra eget geografisk område. Nærhet til studiested gjør at flere velger lærerutdanning. Statistikk viser at om lag 70 % av de som utdanner seg ved Nesna, forblir på Helgeland. Hva er konsekvensene for regionen/fylket ved nedleggelse?

Forslaget får store konsekvenser for Nesna kommune. Stedet mister sin desidert største ikke-kommunale arbeidsplass og ringvirkningene av dette vil bli katastrofale for en liten kommune. Dette er dårlig distriktspolitikk.

Skolenes landsforbund Nordland forlanger at forslaget blir trukket tilbake og at studiestedene i distriktene består!, 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.