Kraftig inntektsfall: Forventer halvering av resultatet

Skrevet av Roger Marthinsen
29.04.2020 11:02 - OPPDATERT 30.04.2020 06:00

Lave kraftpriser ga svakere resultat for Helgeland Kraft. Har tjent 51 mill. mindre enn i fjor.

Kraftprisene har fått et kraftig tilbakeslag i vinter, i hovedsak på grunn av svært mye regn og snø. Samtidig som dette har gitt kunder billigere strøm, har det gitt en betydelig reduksjon i inntektene til Helgeland Kraft:

Driftsresultatet for første kvartal ble på 83 millioner kroner. Dette er en nedgang på 51 millioner kroner, sammenlignet med 1. kvartal i 2019. Resultat etter skatt er også svekket og er beregnet til 43 mill.kroner for 1. kvartal.

Konsernsjef Eivind Mikalsen tror situasjonen med lave priser, vil vare store deler av 2020. 

– Forventningene til årsresultatet for 2020 er at vi tror at resultatet kan bli opp mot halvert sammenlignet med 2019, sier konsernsjefen.

– Kraftprisene har hatt et kraftig fall inn i det nye året, og prisene videre utover i 2020 ser betydelig svakere ut enn fjoråret. I tillegg kan koronakrisen også gi enkelte effekter på vår virksomhet, men vi har en robusthet som gjør at vi skal håndtere dette på en god måte, presiserer Mikalsen.

– Kraftprisene får vi gjort lite med, men vi er godt fornøyd med at det er skapes gode resultater fra det vi selv kan påvirke og at det er godt driv i hele konsernet til tross for utfordrende tider som følge av koronasituasjonen, sier konsernsjefen i Helgeland Kraft.

Vannkraftvirksomheten har måttet tåle en kraftig tilbakegang på grunn av historisk lave kraftpriser. Mye nedbør har likevel gitt noe høyere produksjon enn normalt for årstiden.

– Denne klarer likevel ikke å demme opp for det kraftige fallet i kraftprisene, og resultatet fra vannkraftvirksomheten er derfor mer enn halvert sammenlignet med samme periode i fjor, sier Mikalsen i en pressemelding.

– Nettvirksomheten har i 1. kvartal beklageligvis hatt noe mer strømavbrudd på grunn av mer uvær enn i samme kvartal i fjor. Dette gir økte kostnader til avbrudd. Samtidig jobbes det godt med forbedringsarbeid og effektivitet, og resultatet fra nett er stabilt godt og litt over samme kvartal i fjor, fremgår det videre av pressemeldingen, der det videre står:

[annonse]
– Strømsalgsvirksomheten har hatt svært god drift i 1. kvartal og leverer resultater som er bedre enn på samme tidspunkt i fjor. Virksomheten til Storuman Energi i Sverige bidrar også positivt, som er svært gledelig.

– Koronakrisen har også satt sitt tydelige preg på måten vi arbeider på i Helgeland Kraft, og mange ansatte jobber fra hjemmekontor. Vi har høy oppmerksomhet på beredskap, smittevern og hvordan vi skal møte kundene våre på en god måte i denne krevende situasjonen. Men, aktiviteten er god og det jobbes godt også med andre utfordringer, blant annet knyttet til de store endringene som skjer i vår bransje. For tiden jobber vi med å finne et nytt navn til nettselskapet vårt, og gjøre øvrige tilpasninger som kreves når funksjonelt skille trer i kraft fra neste år. 

– Fremover retter vi også oppmerksomheten enda tydeligere mot økt bærekraft og det grønne skiftet, teknologi og digitalisering, fortsatt organisk vekst og kontinuerlig forbedring. Arbeidet med å få gjennomført «Taktskifte 2025», for å skape økt konkurransekraft og robusthet for hele konsernet er godt i gang, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.

---------

LES OGSÅ:

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.