Helgelandssykehuset gjennomfører i dag styresemøte på Helma Hotell i Mo i Rana. Foto: Silje-Tamara Rojas

KPMG-rapporten: Knusende dom over varslere

Skrevet av Roger Marthinsen
18.02.2020 15:50 - OPPDATERT 19.02.2020 06:02

Fire varsler med 22 påstander om kritikkverdige forhold – ingen fikk medhold. To av varslene er i strid med Helgelandssykehusets varslingsrutiner og arbeidsmiljøloven.

Styret i Helgelandssykehuset har i dag behandlet KPMGs rapport del to om de såkalte varslingssakene i Helgelandssykehuset.

I del en ble det konstatert at ingen av de ansatte i ledelsen ved Helgelandssykehuset som varslene var rettet mot, hadde gjort noe kritikkverdig.

I del to har KPMG gjort vurderinger av varslingenes forsvarlighet. Og her felles det en knusende dom over varslerne: 

Ingen av varslerne har fått medhold i de til sammen fire varslingssakene bestående av 22 påstander om kritikkverdige forhold ved Helgelandssykehuset.

To av varslene er i strid med kravene til forsvarlig framgangsmåte i foretakets varslingsrutiner og arbeidsmiljøloven. Dette har medført alvorlige konsekvenser for foretaket og for dem det er varslet om.

– Styret slutter seg til KPMGs konklusjoner, heter det i en uttalelse som styret i Helgelandssykehuset HF har kommet med i etterkant av dagens styremøte. Der ble varlingsrapportens del 2 i dag behandlet bak lukkede dører.

En god del av rapporten er unntatt offentlighet, men sykehusstyret har i dag gått ut med følgende informasjon:

Rapporten konkluderer med at varsel 1 og 2 ikke oppfyller kravene til fremgangsmåte ved varsling i sykehusets varslingsrutine. Varsel 1 ble fremsatt av to tillitsvalgte på vegne av 20 tillitsvalgte (9 fra Mosjøen, 11 fra Sandnessjøen), mens varsel 2 ble framsatt av daværende områdesjef for akutt/kirurgi i Sandnessjøen.

De to varslene oppfyller heller ikke kravene til forsvarlig varsling etter arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (2) eller kravene til fremgangsmåte ved varsling etter de nye reglene i arbeidsmiljøloven § 2 A-2.2. Varsel 3 og 4 oppfyller kravene til forsvarlig fremgangsmåte.

– Styret i Helgelandssykehuset har i dag behandlet delrapport 2 fra KPMG og ser alvorlig på KPMGs funn og konklusjoner. Lokaliseringsdebatten på Helgeland har fått alvorlige konsekvenser for arbeidsmiljøet i Helgelandssykehuset og lovlige virkemidler som varslingsinstituttet er brukt uforsvarlig i to av fire varsler. Styret har bedt administrerende direktør å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø og økt forståelse for varslingsinstituttet, sier Dag Hårstad, styreleder i Helelandssykehuset HF.

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir skal nå gjennomføre individuelle og generelle tiltak. Styret støtter det pågående arbeidet med å forbedre kommunikasjon, samhandling og rolleforståelse med mål om å skape en felles forståelse av balansen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt, hva medbestemmelse og medvirkning er, samt hvordan og når uenighet skal håndteres.

– Styret oppfordrer ansatte til å bruke varslingsinstituttet i henhold til foretakets varslingsrutiner. Rutinene beskriver hvilke spørsmål en varsler bør stille seg, samt hva som er hovedproblemstillingen når det skal tas stilling til om et varsel er forsvarlig, sier Dag Hårstad. 

Administrerende direktør vil holde styret løpende orientert om den videre behandling av saken, fremgår det av informasjonen fra Helgelandssykehusets styreleder.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.