Ordfører og leder av Indiustrikommunene, Geir Morten Waage, reagerer kraftig på Kraftskatteutvalgets forslag til skattelegging av vannkraftverk. Foto: Roger Marthinsen

– Kommunale kraftinntekter utraderes!

Skrevet av Roger Marthinsen
30.09.2019 14:05 - OPPDATERT 30.09.2019 19:33

– Dette er et brudd på samfunnskontrakten som lå til grunn for stortingets og kommunenes samtykke til utbyggingen, om at en del av verdiskapningen skal bli værende igjen i lokalsamfunnet.

Dette sier Rana-ordfører og leder av Industrikommunene, Geir Morten Waage, i forbindelse med Kraftskatteutvalgets innstilling "NOU 16:2019: Skattlegging av vannkraftverk".

Waage påpeker at dersom innstillingen blir vedtatt, så vil det få beydelige negative konsekvenser for kommuner som i dag har kraftinntekter.

– Lovbestemte ordninger som konsesjonskraft og konsesjonsavgift avvikles. Dette er et brudd på samfunnskontrakten som lå til grunn for stortingets og kommunenes samtykke til utbyggingen, om at en del av verdiskapningen skal bli værende igjen i lokalsamfunnet, sier Waage i en pressemelding.

Et av punktene i utvalgets tar for seg er hvordan eiendomsskatten på kraftverk skal fastsettes. Utvalget foreslår at produksjonsutstyr, og installasjoner og fallrettigheter skal ut av grunnlaget.

– Dette betyr en reduksjon i eiendomsskatten for kommunene på ca 1.5 illiard kroner, eller mer enn to-tredjedeler. Forslaget har også en uheldig profil, mest skatt når det er nytt og før det blir lønnsomt. Det blir kun skatt på bygning og tomt, ikke en andel av naturressursen, påpeker Waage.

Kraftskatteutvalget foreslår at kommunens inntektstap skal kompenseres gjennom økt naturressursskatt. Naturressursskatten inngår i inntektssystemet og fordeles til samtlige kommuner.

– Kommuner med naturressursskatt får mindre overføringer fra staten. De fleste kommuner får svært lite igjen av naturressursen som stilles til disposisjon. Fordelingen i inntektssystemet endres hyppig av staten og gir ingen forutsigbarhet for distriktskommunene, poengtrerer Waage. 

– Utvalget skulle finne ut om dagens skatteregime er til hinder for opprustning av eksisterende anlegg og nye utbygginger. Utvalgets konklusjoner er til hinder for å få til opprustning og nybygging av vannkraftanlegg. Det blir ikke en eneste kilowattime mer vannkraft dersom utvalgets innstilling blir vedtatt, sier Rana-ordføreren, som altså også leder Industrikommunene. 
– Når kommunene ikke får inntekter fra utbyggingene, vil kommunene sette seg imot nye utbygginger, mener Waage, som ikke tror at utvalgets innstilling vil få gjennomslag politisk.

– Dersom dette skulle bli vedtatt er de distriktsoppgjør vi har sett til nå bare krusninger på vannet. Kraftnæringen mener det er feil å fjerne de kommunale ordningene. Her går næringen og kraftkommunene sammen fordi kraftkommunene støtter næringen om at grunnrenteskatten er feil innretta, sier Geir Morten Waage, ordfører i Rana kommune og leder av Industrikommunene. 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.