Klyngeleder Monica Paulsen fra Kunnskapsparken Helgeland, styreleder i ACT, Ellen B. Myrvold fra Alcoa Mosjøen, og Tone Jakobsen, prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland, kan glede seg over at Arctic Cluster Team fortsetter som en del av det nasjonale klyngeprogrammet. Foto: Kent Erik Sjursen

Kom gjennom nåløyet – nå utløses 60 mill. til grønn industrisatsing

Skrevet av Roger Marthinsen
19.11.2020 11:38 - OPPDATERT 19.11.2020 17:01

Arctic Cluster Team har fått en plass i det nasjonale klyngeprogrammet ARENA Pro. – Dette vil bidra til økt bærekraft globalt og utvikling arbeidsplasser og samfunn i nord, sier klyngeleder Monica Paulsen.

Norwegian Innovation Clusters (NIC) kunngjorde i formiddag at Arctic Cluster Team (ACT) er en av klyngene som fra kommende år får plass i det nasjonale klyngeprogrammet ARENA Pro.

NIC er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon. For ACT vil opptaket til ARENA Pro utløse 60 millioner kroner løpet av de neste fem årene; 50 prosent fra offentlige virkemidler og 50 prosent i egeninnsats fra partnerskapet. Midlene skal brukes til å forsterke industrielle løft i nord. 

ACT ble tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet i 2017, og har i ARENA-perioden vokst fra 40 til over 80 partnere. ARENA-prosjektet avsluttes 31. desember, og ACT søkte derfor om opptak som ARENA Pro-klynge for å videreføre klyngeprosjektet.

Og i dag kom altså svaret. Det var Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland som kunne kunngjøre at ACT får innvilget søknaden om opptak som ARENA PRO-klynge fra 2021. 

Konkurransen om plass i programmet er hard, og totalt 24 søknader til ARENA og ARENA Pro konkurrerte om de samme midlene. Femten klynger hadde søkt om opptak som ARENA-klynge, og ni klynger hadde søkt om opprykk til ARENA Pro. 

– Vi er glad for at ACT vinner fram i tøff konkurranse med dyktige næringsklynger fra hele landet. En nasjonal satsing på industrielle løft i ACT vil bidra til økt bærekraft globalt, og utvikle arbeidsplasser og samfunn i nord. Ingenting er bedre enn det, sier klyngeleder i ACT og kionstituert leder for Kunnskapsparken Helgeland, Monica Paulsen.

– Opptaket i Arena Pro vil styrke klyngens posisjon og påvirkningskraft, og utløse ressurser til industriell omstilling og utvikling av nye grønne satsinger, sier Paulsen. 

ACT skal skape en klimanøytral prosess-industri og framtidens grønne samfunn med nye verdikjeder, digital transformasjon og ny infrastruktur for innovasjon. Klyngen dekker hele verdikjeden fra produksjon av fornybar kraft og uttak av mineraler, til leverte varer og tjenester. Medlemmene kommer i hovedsak fra Trøndelag og Nord-Norge, med tyngdepunkt på Helgeland. Bedriftene i klyngen har mer enn 5.300 ansatte og omsetter for over 32 milliarder kroner.

ACT skal være en spydspiss i omstillingen til et sirkulært lavutslippssamfunn, og ta en viktig rolle i å utløse det store potensialet som ligger i omstilling av prosessindustri og effekten av krysskoblinger mellom denne og andre industrier. Gjennom et framoverlent og motivert partnerskap med felles ambisjoner er ACT klar til å løfte større satsinger.

[annonse]
– Skal vi klare de store omstillingene som et grønt skifte vil kreve må vi samarbeide. Bærekraftig vekst bygger på prinsippet at en skal fordele ressursene slik at de brukes på best mulig måte for flest mulig, da bli samarbeid ikke bare viktig, men avgjørende for å lykkes. ACT har utviklet en arena for samarbeid, som gjødsel til utvikling vi nå kan høste fra og dyrke, slik at veksten både blir frodig og grønn, sier styreleder i ACT, Ellen Myrvold.

 
Det er ikke bare ACT som kan glede seg i dag; av ni nasjonale Arena Pro-søknader blir hele to tildelt nordnorske klynger. I tillegg til ACT fikk også Cod Cluster den gjeve utmerkelsen. Cod Cluster er den nasjonale hvitfiskklyngen som med sine 50 partnere skal skape fremtidens fiskerinæring med bærekraftig verdiskaping og levende kystsamfunn. Ved å strekke sesongen gjennom ulike tiltak, ta i bruk ny teknologi og forskning skal klyngen skape mer verdi av hver enkelt fisk som tas opp fra havet.

Klyngen dekker hele verdikjeden fra flåte til marked. Medlemmene kommer i hovedsak fra Nord-Norge, med tyngdepunkt i Vesterålen og  Båtsfjord.

– At Nord-Norge får to Arena Pro klynger i konkurranse med andre meget sterke næringsklynger, er en stor anerkjennelse til de nordnorske bedriftene som viser både vilje og evne til å skape fruktbare resultater gjennom klyngesamarbeid, sier Monica Paulsen. 

For Kunnskapsparken Helgeland er opptaket i ARENA Pro den andre svært gode nyheten på kort tid. For en drøy uke siden ble det kjent at SIVA (Selskapet for industrivekst) og Nordland fylkeskommune har beslutte å styrke besluttet å styrke inkubatorsatsingen på Helgeland, ved at Inkubator Helgeland fra neste år rykker opp fra nivå 3 til nivå 4 i SIVAs program for inkubator-satsing. "Opprykket" innebærer det årlige tilskuddet til Inkubator Helgeland økes fra 3 til 4 millioner kroner.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.