Illustrasjonsfoto: Roger Marthinsen

KNAS må ut med 1,2 millioner til Hattfjelldal og Hemnes kommune

Skrevet av Pål Leknes Hanssen
04.07.2019 14:00 - OPPDATERT 04.07.2019 16:46

Kommunene Hemnes og Hattfjelldal har vunnet fram i ankesaken om sluttoppgjør med KNAS AS (Kolbjørn Nilsskog AS).

I forbindelse med sluttoppgjør for fiberprosjektet mellom kommunene Hattfjelldal og Hemnes i 2015- 2017 tok hovedentreprenøren KNAS AS ut søksmål mot kommune for å få dekket inn et sluttoppgjør det var uenighet om. I den forbindelse tok kommunen ut motsøksmål for å kunne påvise feil i leveranse og feil prising av enkelte områder. I tillegg påberopte kommunene seg dagmulkt for forsinkelser i prosjektet.

Dommen i Rana Tingrett falt 16. juli 2018, og på de områdene som størst økonomisk betydning for partene vant kommunene fram. I de andre delene av søksmålene falt noe i kommunenes favør og annet i KNAS’ favør. Dommen falt den gang i all hovedsak ned på samme løsning som det forlikstilbudet kommunene gav KNAS i mars 2017.

KNAS anket tingrettsdommen. I ankesaken har kommunene i all hovedsak vunnet fram med sine krav. Særlig er kommunene fornøyde med å vinne fram med sitt krav om dagmulkt for forsinket overtakelse og at lagmannsretten stadfestet KNAS’ grunnleggende forpliktelse i kontrakten til å velge rimeligste framføringsvei og metode for legging av kabler. Totalt oppnådde kommunene ca. 650.000,- mer enn de gjorde i Tingretten. I tillegg ble kommunene tilkjent saksomkostninger på totalt 500.000,-

Lagmannsretten stadfester med dette at kommunene har opptrådt korrekt og profesjonelt i forbindelse med avslutningen av prosjektet.

DOMSSLUTNING Hålogaland lagmannsrett 3.7.19:

1. Kolbjørn Nilsskog AS dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale Hattfjelldal kommune og Hemnes kommune til sammen 700 802,40 – sjuhundretusenåtte- hundreogto40/100 – kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 11. april 2017 til beta- ling skjer.

2. Kolbjørn Nilsskog AS dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale Hattfjelldal kommune og Hemnes kommune til sammen 250 000 – tohundreogfemtitusen – kroner i sakskostnader for lagmannsretten.

3. Kolbjørn Nilsskog AS dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale Hattfjelldal kommune og Hemnes kommune til sammen 250 000 – tohundreogfemtitusen – kroner i sakskostnader for tingretten.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.