KRONIKK

"Klarte å snu krisen til optimisme og vekst"

– For å illustrere hvor mye veitrafikk dette har spart, ville denne godsmengden fylt 150.000 store lastebiler som kunne laget en sammenhengende kolonne av vogntog fra Bodø til sør for Nairobi, skriver ACE Greens Kurt Jessen Johansson, Reidar Ryssdal, Snorre Lund, Robert Jakobsen, Erlend Willumsen, Rune Myhre, Bjørnulf Tverrå og Ann Kristin Torgersen.


Suksess for gods på Nordlandsbanen 

Godstrafikken på Nordlandsbanen i ferd med å bli doblet. Næringslivet vil oppnå stadig større gevinster med å velge bane i stedet for bil. Toget går nå.

Nordland har grønn industri og sjømatnæring i verdensklasse. Eksportnæringene vil vokse kraftig de neste årene med nye lakseslakterier, store batterifabrikker, hydrogenanlegg og andre etableringer.  For å matche veksten er det også nødvendig å utvikle transportløsninger i verdensklasse. Erfaringene fra de tre siste årene viser at jernbanen kan spille en viktig rolle, som kan bli enda større ved å utvikle nye tilbud sjøveien fram til bedrifter og befolkning bortenfor toglinjene, og grensekryssende tilbud til EU. 

Miljøpris og nytt tog 4

Godt samspill mellom mange aktører har fått fart på Nordlandsbanen. I april 2020 satte CargoNet i drift et tredje daglig godstog på Nordlandsbanen. Det nye «næringsmiddeltoget» er blitt en suksess som har økt godstrafikken med 50 prosent og flyttet 13.000 lastebiler over på toget. For suksessen ble CargoNet tildelt NHO LTs miljøpris for 2020, en utmerkelse togselskapet delte med lakseprodusenten Nova Sea, dagligvaregiganten ASKO og transportbedriften Meyership, en av partnerne i prosjektet ACE Green. 

Neste steg for Cargo Net er å gradvis fase inn et fjerde daglig godstog på Nordlandsbanen. Når det skjer tidlig i 2022 vil både frekvens og godsmengde på Nordlandsbanen ha doblet seg på under to år. Tog 4 er også viktig for etablering av Nord-Norge-linjen mellom Bodø og Tromsø, en sjøverts forlengelse av toglinjen med 3 avganger i uka og planlagt oppstart våren 2022. 

Fra krise til vekst

Resultatene på Nordlandsbanen er oppsiktsvekkende. Lenge tapte godstogene i konkurranse med stadig lavere prisede lastebiler på utrygge veier mellom Nord-Norge, sørlige Skandinavia og kontinentet. I 2018 var situasjonen så ille at det ble diskutert styrt avvikling av gods på bane i Norge.

En felles mobilisering klarte å snu krisen til optimisme og vekst. Myndighetene etablerte blant annet en miljøstøtteordning, og Bane Nor bidro med å løfte vedlikehold og regularitet.  Men like viktig var mobiliseringen av aktører i et samspill for vekst, noe vi ikke minst ser langs Nordlandsbanen. 

Arctic Central Europe Green Corridor

Aktører i Nordland etablerte i 2017 ACE Green for å utvikle en grønn korridor for frakt av varer mellom Arktis og Europa. Samarbeidet har mottatt betydelig økonomisk støtte og politisk trekkraft fra Nordland fylkeskommune. Vi bygde et støtteapparat for å heie fram CargoNet, andre jernbaneaktører og næringsliv som satser på toget. 

Vi har bygd bånd til næringsliv og trafikkverk sør i Norge og Sverige. Dette også for å skape nye muligheter for effektiv grensekryssing, bla. via Kongsvinger, til og fra markedene der ute.

Resultatene har overgått alle mål som ACE Green satte i 2017:

  • Laksenæring og industri er igjen tilbake på Nordlandsbanen med store volum. Frakt på tog med lave utslipp styrker våre eksportnæringers grønne konkurransekraft. 
  • Økt aktivitet ved alle fire godsterminalene i Nordland. Suksess for gods på bane betyr også vekst for lokal lastebilnæring som har ansatt mer enn 20 flere sjåfører i distribusjon av varer til og fra terminalene. 
  • Reduserte CO2 – utslipp på 15 000 tonn/år og økt nytte for samfunnet over tid på 2,5 mrd. kroner, inkludert tryggere veier. 
  • Bane Nor har bidratt til høy punktlighet for godstogene, tross stor vekst i trafikken. Og toget kommer seg så å si alltid over Saltfjellet vinterstid, mens lastebilene ofte møter stengt E6 eller kolonnekjøring. 
Om noen lurer på om jernbane monner så har CargoNet de siste fire årene (2018-2021) fraktet 300.000 TEU (kontainere) på Nordlandsbanen og aller mest de siste to årene. For å illustrere hvor mye veitrafikk dette har spart, ville denne godsmengden fylt 150.000 store lastebiler som kunne laget en sammenhengende kolonne av vogntog på 1.200 mil, dvs. veidistansen fra Bodø til sør for Nairobi i Afrika.

Bane, båt og grensekryssing

ACE Green og samarbeidspartnere mobiliserer nå for å sikre og forsterke veksten for gods på bane. Dels ved å motivere næringslivet til å velge toget, dels samarbeide med togoperatører, samlastere og Bane Nor og dels jobbe sammen med fylkeskommunen og andre allierte for nødvendige investeringer og tiltak på toglinjene mellom nord og sør. 

Framover vil vi også bidra til å utvikle mer effektive løsninger for terminaler og regional distribusjon av gods med bil og båt.  Det er helt nødvendig for bla. å tilby bærekraftige transportløsninger for veksten i sjømatnæringen. Samtidig vil vi jobbe videre for å skape bedre grensekryssende tilbud til og fra våre markeder i EU. 

 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.