Klart for historiens første Helgelandsting

Skrevet av Kristian Rødvand
14.09.2020 13:40 - OPPDATERT 14.09.2020 19:31

80 politikere fra de 12 kommunene på Sør-Helgeland samles til interkommunalt politisk råd.

17. og 18. september samles om lag 80 politikere fra 12 kommuner til det aller første Helgelandstinget. Det finner sted Mosjøen. Helgelandstinget er den øverste politiske møteplassen for medlemmene i Helgelandsrådet, et råd som har som ambisjoner om å være en betydelig politisk maktfaktor.

Helgelandsrådet er et interkommunalt politisk råd som eies av de 12 kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

Helgelandsrådet har som hovedmålsetting å jobbe for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og gjennom dette bidra til å skape en felles identitet på Helgeland. Helgelandsrådet er også et resultat av at de tidligere Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland Regionråd ble lagt ned.

Nytt navn – ny identitet

Helgelandsrådet ble opprettet etter kommunevalget i 2019. Navnet – Helgelandsrådet, er valgt slik at det virker samlende og fordi det er en naturlig utvikling av navnene til de to tidligere politiske rådene. Det formelle navnet skal fortsatt være «Helgeland interkommunalt politisk råd».

En politisk maktfaktor

Helgelandsrådet skal være en politisk maktfaktor som samler og styrker Helgeland.

– For oss er det å utøve politikk et samfunnsoppdrag. Et oppdrag om å påvirke utviklingen i samfunnet, slik at alle som bor her har mulighet til å leve sine liv til fulle.  Og for å kunne påvirke utviklingen, må vi søke innflytelse slik at vi er i posisjon til å ta beslutninger, sier leder for Helgelandsrådet, ordfører i Alstahaug, Peter Talseth.


Klare politiske oppgaver

[annonse]
Helgelandsrådet har definert tre overordnet mål:

  • Vi skal opptre samlende slik at vi kan utvikle og samle Helgeland til en slagkraftig region.
  • Vi skal aktivt jobbe for å drive fram samhold, kunnskap og forståelse for mulighetene i hele regionen.
  • Vi skal sette den politiske agendaen og gjennom den utøve vår rolle som pådriver og samfunnsaktør.
Alle formannskap og rådmenn

Til det aller første Helgelandtinget kommer ordførere, rådmenn og hele formannskapet fra alle de 12 kommunene som er med i Helgelandsrådet.

– Dette er en stor dag for Helgeland og er starten på en helt ny måte å samarbeide på, på tvers av kommunegrenser og politiske ståsteder, sier Talseth.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.