Foto: Heimevernet

Neste uke kan du se flere i militær uniform på jobben

6. desember kan du møte soldater i uniform som jobber på butikken, bussen, skolen, ordførerkontoret eller hos tannlegen.


Du finner altså mennesker i alle yrkesgrupper som også er soldater i Heimevernet.

Akkurat nå er det viktigere enn noen gang å synliggjøre Heimevernet som en militær
avdeling klar til å bistå i fred, krise og krig. Derfor deltar mange av Heimevernets soldater på Uniform på jobben-dagen 6. desember. Slik viser vi frem at vi har soldater over hele landet og i yrkesgrupper du kanskje ikke forbinder med Forsvaret.

Markeringen er frivillig for soldatene å delta på og alle som bruker uniform denne dagen har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsgiver eller studiested.

– Situasjonen i Europa viser oss at det er viktigere enn noen gang å ha et sterkt og synlig heimevern. På kort varsel stiller Heimevernet opp når Forsvaret og det sivile samfunnet trenger det. Menneskene er vår viktigste ressurs, derfor vil jeg at soldatene skal bære uniformen med stolthet, og håper Uniform på jobben-dagen vil vise befolkningen at Heimevernet er en del av den nasjonale beredskapen, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef HV.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet. Hensikten med Uniform på jobben-dagen er å skape stolthet og anerkjennelse for den innsatsen heimevernssoldaten legger ned, og vise hvor viktig HV er for den lokale beredskapen i alle landets kommuner. Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, som er sjef for HV.

– Til vanlig er ikke disse soldatene like synlig fordi de ikke jobber i Forsvaret i det daglige, men har sivile jobber eller er studenter. Jeg tror Uniform på jobben-dagen vil vise folk flest at Forsvaret gjennom HV fortsatt er landsdekkende og har et relativt stort volum med soldater med geografisk spredning. Det vil igjen bidra til forståelse og øke interessen for Forsvaret og forsvarsviljen, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, som er sjef for HV.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.