Prosjektgruppa er i full gang med å utbedre Nordlandsruta. Foto: Privat

Kjenner du til Nordlandsruta? Nå blir den utbedret

Skrevet av Hedda Hiller
13.09.2020 11:28

Stien, husvære, nye trasèer og bruer står på listen til prosjektgruppa.

Sist uke gikk startskuddet for et femårig prosjekt som har mål om å få Nordlandsruta både bedre, mer kjent og ikke minst til en vandringsrute alle vi gå.

Nordlandruta er en 650 kilometer lang merka tursti som går langs grensa mellom Norge og Sverige gjennom Nordland. Den strekker seg fra Børgefjell nasjonalpark i Hattfjelldal og til Bjørnfjell stasjon ved Ofotbanen i Narvik. Langs ruta er det i dag 40 husvære.

Nordlandsruta har en rekke innfallsforter slik at kan gås etappevis. Langs Nordlandsruta ligger Nord-Norges tre største fjell, Norges nest største innsjø, et femtitalls fiskevann, en rekke brèmassiv og unike natur-og kulturlandskap. 

Ruta går gjennom seks reinbeitedistrikt og gjennom fem samiske språkområder.

Den går også gjennom tre Nasjonalparker og en rekke verneområder. Deler av ruta går gjennom Laponia verdensarvområde.

Nerven i Nordlandsruta utgjøres av den merka turstien som et etablert og drives av seks berørte turistforeninger. Disse eier-og driver også 26 av husværene langs ruta, mens de 14 andre husværene drives av private.

En rekke aktører har nå gått sammen om å videreutvikle Nordlandsruta. Prosjektet skal se på behovet og mulighetene for å bedre infrastrukturen i ruta. Deriblant stien, husvære, nye trasèer og bruer. Videre skal prosjektet søke å gjøre Nordlandsruta mer kjent.

Arbeidet med å etablere nettstedet www.nordlandsruta.no er allerede i gang. Ting som gjør det lettere å gå ruta vil bli søkt utviklet. Dette kan være alt fra transport til og fra start og stoppesteder, lettsekkturer, søppelhandtering underveis og matforsyningsordninger. 

Etter prosjektslutt i 2024 har Polarsirkelen turlag sagt seg villig til å drive iverksatte fellestiltak videre.

[annonse]
Statskog og Nordland fylkeskommune har bidratt med finansiering slik at arbeidet kan driftes de første årene. Det tas sikte på å utvikle nødvendige delprosjekt underveis. Allerede er parter utviklet et prosjektet der man har fokus på kulturminnene langs ruta og hvordan disse kan formidles. Et prosjekt sammen med stiftelsen Padjalanta verdensarvområde er også under utvikling.

Salten friluftsråd har påtatt seg prosjekteierskapet og det er etablert en styringsgruppe som ved oppstart består av representanter fra Narvik kommune, Nord-Norsk reiseliv, Statskog, Nordland fylkeskommune, Midtre-Nordland nasjonalparkstyre og turistforeningene. 

Prosjektslutt er planlagt i samband med at Bodø er Europeisk kulturhovedstad i 2024. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.