Kjeden Albert E Olsen AS har begjært oppbud

Skrevet av Hedda Hiller
07.08.2019 15:47

137 ansatte mister jobben - uavklart hva som skjer i Mosjøen.

Albert E Olsen AS (AEO), eiet av Albert E Olsen Holding AS, som driver innenfor
salg av drift og vedlikeholdsprodukter har i dag begjært oppbud i Sør-Trøndelag tingrett.

Det skriver Albert E Olsen AS i en pressemelding.

– Selskapet er i en bransje med sterk konkurranse og med mange
konkurranseflater, innenfor selskapets produkter og markeder. Det har
gjennom flere år vært gjennomført mange krevende omstillinger, som har
fornyet selskapet og driften, og rettet den inn mot en moderne plattform og
drift.

– Lønnsomheten har over en lengre periode ikke vært tilfredsstillende. Dette
har gitt utfordringer i å møte de omstillingene som kreves, samt å ha tilgangen
til nødvendig kapital. Overgang til et nytt ERP system sommeren 2017, ble utfordrende både operasjonelt og finansielt. Det la til rette for en moderne plattform med utvikling av E handel. Det er i tillegg nødvendig med ytterligere investeringer,
for å sikre utviklingen i den konkurranseflaten og det markedet selskapet
opererer i.

– Med bakgrunn i dette har selskapet vært i prosesser for ny kapital eller salg av
selskapet, for å sikre et godt industrielt og finansielt eierskap. Dette har ikke
lyktes.

– Dagens eierselskap har ikke nødvendige ressurser til å finansiere og
videreutvikle et selskap som Albert E Olsen AS, i den konkurransesituasjonen
selskapet er i, og med den tilførsel av kapital som er nødvendig.

– Det er med vemod og sterke følelser vi går til skifteretten med Albert E Olsen
AS. Det er 137 ansatte som mister sin jobb, som vi har stor forståelse for
kommer i en vanskelig situasjon, sier Frode Størdal, Konsernleder de siste 10
årene.

– Eierne har jobbet hardt for å få til en løsning gjennom eierselskapet. Det var
imidlertid ikke mulig for selskapet å tilføre den kapital som trengtes for å sikre
god drift og utvikle selskapet videre, sier Albert Emil Olsen, største aksjonær i
eierselskapet Albert E Olsen Holding AS.

Det er uavklart hva som skjer med avdelingen i Mosjøen.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.