Representantene i Senterpartien i Nordland medner at de har grunnen til at samferdselsutviklingen går sakte i nord. Foto: Privat
DEBATT

Kappestrid om samferdselsprosjekter internt i nord “gir ingen farbar vei"

Uenighet internt i Nordland og Nord-Norge er hovedårsaken til at samferdselsutviklingen går for sakte i fylket og landsdelen forøvrig, skriver de fire representantene i Senterpartiet i Nordland.


Det er avgjørende at kommuner, regioner og fylker i landsdelen klarer å løfte blikket og se landsdelen under ett. Det må legges en helhetlig samferdselsplan for landsdelen som forplikter alle involverte. Det vil altså si at noen må være villig til å si at “vårt lokale samferdselsprosjekt” kommer bakerst. Det er hevet over enhver tvil at dersom landsdelen klarer å stå samlet, vil gjennomføringskraften være mye sterkere og sluttdatoen for samtlige prosjekter vil komme tidligere.

I avisa Nord-Norsk rapport av 15 november 2021 skriver Edd Meby:

“I perioden 2008-2018 har veksten i verdiskapning per innbygger i Nord-Norge vært dobbel så høy som resten av landet. Mens landsdelen har 9% av befolkningen, ligger den nordnorske andelen av NTP på 2-3%. I NTP 2022-2023 får prosjekter i Nord-Norge 26 mrd. av 1200 mrd.”

I tillegg kan det nevnes at Nord- Norge står for nesten 35% av arealet til fastlands-Norge. Da sier det seg selv at folket i landsdelen må gå sammen for å få ei rettferdig fordeling av fellesskapets samferdselsmidler. Etter Nordland Senterparti sitt syn kan dette ikke fortsette.

Anne Ekornholmen skriver i en kommentar i Nationen av 5. august 2022 at:

“forfallet er verst i Nordland, der over 46 prosent av kilometerne med fylkesveg har dårlig eller svært dårlig dekke. Samtidig stiger prisene på anleggsarbeid, og det er uoverkommelig å få nyasfaltert så mye som planlagt hvert år. Med Nordland fylkeskommunes årlige asfalteringsbudsjett, mener Kommunal Rapport det vil ta over 25 år å komme på høyde med vedlikeholdsbehovet.”

I hele Nord-Norge satses det beinhardt på industrietableringer med utgangspunkt i kraftoverskuddet landsdelen har. Videre setter fiskerinæringen stadig nye rekorder i matproduksjon. Da er det innlysende at å etablere effektive transportårer for folk og varer, er det beste bidrag for å sikre etableringene og befolkningsvekst i landsdelen.

Samferdsel er grunnleggende i samfunnsmaskineriet i Nordland. Nordland Senterparti vil ruste opp infrastrukturen for å gjøre hverdagen enklere for folk, for å bedre miljøet, gjøre samfunnet mer framtidsrettet og for å gi næringslivet bedre konkurransekraft. Dette vil styrke distriktene og byene og være et virkemiddel for å skape grunnlag for optimisme og vekst. Så herved inviteres folk og myndigheter i landsdelen til å “løfte i samlet flokk.”

 

Mikael Rølvåg
Fylkestingsrepresentant Senterpartiet

Gunnar Gamst
Styremedlem i Nordland Senterparti

Anders Nymo
4.varamedlem Nordland Senterparti

Oda Alise Hansen
Organisatorisk nestleder Nordland Senterungdom

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.