Foto: Catchlight/NVE

Kaldere vær ga økt kraftforbruk, produksjon og eksport

Ukens kraftsituasjonsrapport fra NVE for uke 46 viser at kaldere temperaturer i Norge og Europa forrige uke førte til høyere strømforbruk og økt kraftproduksjon. Tallene for uke 46 viser en nedgang i magasinfyllingen, noe som er forventet på denne tiden av året.


Når temperaturene faller, brukes det mer strøm. For å møte den økte etterspørselen ble det produsert mer kraft fra norske vannkraftverk i uka som gikk.

– Kaldere temperaturer forrige uke markerte en overgang fra det milde været vi har hatt i høst. Nå går vi inn i den perioden av året hvor vi normalt bruker vannet vi har spart på gjennom høsten, sier direktør i NVE, Inga Nordberg.

De siste månedene har magasinfyllingen økt kraftig, særlig i sørlige Norge. Dette har bidratt til at ressurssituasjonen nå er god. I forrige uke gikk fyllingsgraden noe ned over hele landet. I sørlige Norge gikk magasinfyllingen ned med 1,1 prosentpoeng, og er nå på 79,5 prosent. Dette nivået er nær medianen. For landet totalt er fyllingsgraden på 80,5 prosent.

Økt eksport og prisøkning

For landet samlet var eksporten på 705 GWh, noe som er en høy nettoeksport for en enkeltuke. Norge eksporterte både fra nord og sør i landet. Spesielt i nord ble eksportkapasiteten utnyttet.

I alle deler av landet var det også en prisøkning i uke 46. Norge hadde likevel et lavere prisnivå enn resten av Norden og kontinentet. Prisøkningen i landene rundt oss har blant annet sammenheng med de kaldere temperaturene.

Kraftsituasjonen framover

Tidligere i dag kom Statnett med en ny vurdering av kraftsituasjonen, der de har nedjustert nivået i de sørlige delene av Norge fra stramt til normalt.

– Det er også vår vurdering at ressurssituasjonen er bedret, og det er svært lav sannsynlighet for rasjonering. Vi jobber nå med oppdaterte analyser av utsiktene for vinteren og våren, sier Nordberg.

I disse analysene vil også situasjonen i landene rundt oss være viktig.

– Fordi det fremdeles er stor usikkerhet i Europa, vil vi overvåke kraftsituasjonen nøye gjennom vinteren. Det er fortsatt viktig at vannkraftprodusentene tar høyde for usikkerheten i det europeiske kraftsystemet framover, både denne vinteren og neste, poengterer Nordberg.

Kraftsituasjonen i Norge det neste halvåret vil være avhengig av været og de urolige forholdene i Europa. Dette er usikre faktorer som gjør at situasjonen i det sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren. Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene kan ligge på et høyt nivå også framover i tid.

www.nve.no/strom samler vi løpende informasjon om:

Ukentlige kraftsituasjonsrapporter (publiseres kl. 14.00 hver onsdag)
Ukentlig vannmagasinstatistikken (publiseres kl. 13.00 hver onsdag)
Fakta om strømstøtteordningen
Informasjon om kraftsystemet og kraftmarkedet

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.