Illustrasjonsfoto

– Jeg tror denne typen uvitenhet kan bli farlig når den kobles til sterke maktposisjoner

Åpent brev til Nords universitetsstyre: "God 17. mai, Nord universitet."

No one can govern in a vacuum.
The exercise of power
is determined by thousands of interactions between
 the world of the powerful
and that of the powerless,
all the more so because these worlds
are never divided by a sharp line:
Everyone has a small part
of [their Self]
in both.
Václav Havel

Criticism is something you can easily avoid —
by saying nothing, doing nothing, and being nothing.
Aristoteles


Kjære styre ved Nord universitet,

Gitt minst èn av deres konstituerte rektors uttalelser til media kan det virke som hun— med all mulig respekt — ikke helt har forstått sin egen maktposisjon. Generelt synes hun heller ikke å ha forstått hvilket såkalt Foucauldiansk episteme (eller mer tradisjonelt: "épistémè") hun selv synes å være en del av (dere kan sikkert lese om det der på Wikipedia hvis dere mot formodning trenger det, kjære styre).

Jeg tror denne typen uvitenhet kan bli farlig når den kobles til sterke maktposisjoner (og da særlig maktposisjoner innen akademia). Konstituert rektor synes i det minste ikke å utvise den grad av kontinuerlig selvkritikk det ofte forventes at en norsk universitetsrektor holder kjært. Uansett: hun hadde nok ikke trengt å "lese Foucault" eller noe slikt for å forstå alt dette selv. I våre tider holder det langt på vei med såkalt sunn fornuft.

Nå som dere skal fatte en viktig beslutning med angivelig stor reell påvirkningskraft på sosialt systemnivå i Helgelandsregionen, der deres vedtak i stor grad vil kunne påvirke livene til i praksis umyndiggjorte mennesker dere selv har makt over (husk alltid at dere er en statlig bedrift og at dere representerer myndighetene våre): i det håp om å kunne tilby dere et alternativ til deres rektors hårreisende holdninger, ønsker jeg å introdusere dere for Louise Morleys Quality and Power in Higher Education (2003). Les for øvrig gjerne mitt innlegg i Morgenbladet av 16. mai (en riksdekkende avis med Norges akademikere blant sine målgrupper, bare så vi er helt sikre på at dere vet det, kjære styre). 

Siden styreleder har arbeidet som bibliotekar kan hun sikkert være sitt eget styre behjelpelig med å få tak i Morleys bok. Dette dersom slike litteratursøk mot formodning viser seg å bli en for avansert øvelse for styret som helhet. Videre: siden dere dessverre mangler et humanistisk fakultet ved Nord "universitet" for tiden, burde dere vurdere å kontakte for eksempel Tromsø, Bergen, Trondheim—kanskje Kristiansand—for hjelp til tolkning av boken. Det er godt mulig noen i Oslo også har tid til dere.

For øvrig — og på den positive side — synes i det minste jeg det er fint at dere har bedt deres såkalte rektor danne seg et bilde av de sosiale endringene Nord universitet nå vil kunne påføre Helgeland (og også Nord-Trøndelag). Hun har kanskje ikke vært i stand til å gjøre denne vurderingen selv, gitt hennes rapport til dere av 24. april.  Som enkelte av deres egne studenter har vedtatt i allmøte ved Nesna 10. mai, har hun også på andre måter vist at hennes handlinger ikke er et universitet verdig.

Fra de tre første avsnittene i introduksjonen til Quality and Power in Higher Education: 

This book explores the relationship between quality and power. It is an examination of the power relations that organize and facilitate quality assurance in higher education. It interrogates power in terms of macro-systems of accountability, surveillance and regulation, and also in the microprocesses of organizational life, that is, how quality assurance influences culture, relationships, subjectivities and identities in the academy. Quality has become a universalizing metanarrative. The definition of quality in quantitative terms in the public domain is one of the ways in which discursive regulation takes place. In Britain, higher education institutions, subject areas and departments become totalized by the scores that they receive. It is an installation of power, with monolithic notions of what constitutes quality. Quality parades as a universal truth and therefore continually extends its domain.

Quality assurance can be like a prism through which other aspects of academic life are examined. Quality procedures translate particular rationalities and moralities into new forms of governance and professional behaviour. As such, quality is a political technology functioning as a regime and relay of power. Political technologies, with their norms and common-sense assumptions, disguise how power works. There has been a re-formation of the academic habitus itself. Quality in the academy has involved significant rehabilitation of the labour force. Yet there has been a lack of a sociological imagination in quality assurance. An aim of this study is to begin to uncover some of the ways in which quality, as a regime of power, is experienced by academics and managers in higher education.

The academy is encountering challenges to its epistemological presumptions. Limits are being set and prescribed by a wider range of actors. There are strong arguments in favour of holding an elite professional group and dominant organizations of knowledge production to account. Power has always been exercised in the definition of expertise and in academic judgements. Now, the dominant have become dominated. Quality assurance has acquired a discursive orthodoxy in higher education, with material and symbolic consequences. There are those who believe that quality assurance is at the very epixentre of debate about the future of higher education in Britain (Alderman, 1996). The rise of academic management, together with the rise of consumerism and political concerns with the exchange and use value of higher education have produced new organizational cultures and professional priorities (Deem, 1998). While quality assurance is concerned with fitness for purpose, a question arises as to whether quality technologies themselves are fit for academic purposes. Complex organizations are granularized, i.e. reduced to a myriad parts and reconstituted to represent a 'pure' whole, containing certain knowledge about processes and practices (Guile, 2001). Universal pragmatics have begun to emerge which justify the development and application of quality assurance practices to the academy. Quality, like 'community', 'empowerment', 'partnership' and 'flexibility' has become a hooray word or, to use Williams' (1976) term, a keyword in the public services. As such, it is suffering from conceptual inflation. However, it is important to remember that quality audits are essentially relationships of power between observers and observed. An important part of the power relations is the way in which norms are created and maintained. Norms can constitute an invisible web of power because the norms become internalized and more difficult to recognize and contest (Shore and Wright, 1999). The psychic operation of the norm can offer a more insidious route for regulatory power than explicit coercion (Butler, 1997[...]).

(Morley, 2003, s. vii–viii)

Jeg ønsker dere en god lesning av Quality and Power in Higher Education, kjære universitetsstyre. Jeg håper verket kan hjelpe dere med å fatte et samfunnsnyttig vedtak angående såkalte endringer i studiestedsstrukturen deres (egentlig "forskningsstrukteren deres," ikke sant, kjære styre?). Samtidig burde jeg kanskje påstå at dette verket neppe gir noen gratisløsninger på problemstillingene den forsøker å vekke i sine lesere. Verk som dette krever ofte en helt enorm innsats fra dens lesere hva personlig fortolkning angår—og akkurat det er nok i utgangspunktet hele poenget med dem. Søk i tillegg til denne boken gjerne opp annen litteratur på emnet.

Når dere har dannet dere lesninger av boken, tror jeg dere forsøksvis kan høre på deres egne studenter ved Nesna, som altså ved vedtak har erklært at de har mistet all mulig tillit til dere. Som professor Anton Hauge for øvrig sa til sine kandidater i medisin en gang på 90-tallet (altså hovedsakelig fremtidige leger, bare vi er helt sikre på at dere vet det, kjære styre): 

Ved vårt valg av yrke har vi tatt parti for livet. Det innebærer personlig initiativ, skaperglede, mot og spontanitet. Andre tar parti for døden. Det innebærer beregnende sluhet, avmålte handlinger og avvisning av ungdommen. [...]. 

(Hauge sitert i Monsen/NRK, 12. april 2019)

 Eller som legene Moen, Ruud, Heidt, Brandzæg, Julsrud, Wojciechowski Blixt, Heibert-Vandre, og Schüler kollektivt skriver til Adresseavisen: "Professorer vet ikke alltid best om Nord universitet."

Men her må jeg vel beklage meg. Jeg er vel bare en "stakkars humaniorastudent." Mediastoff og avgrensede motsigelser konstruert av meningene til profesjonsfagfolk innen etikk kan vel ikke være grunnlagsmateriale for såkalt "forskning"—eller hva, kjære "universitetsstyre"? 

Kulturstudier er faktisk ganske merkelige greier, ja. Nærmest alle som virkelig driver med slikt — fra studentnivå til professornivå — er nok godt innforståtte med dette selv. Samtidig er det i dagens Norge (og internasjonalt) blitt blant humanioras udefinerte samfunnsoppdrag å utforske motstridende menneskelige ytterpunkter gjennom såkalte kulturstudier, og dette på forhåpentligvis forsvarlige måter. Vi gjør dette gjennom vår form for (anti-)essensialistiske "forskning" (alternativt kanskje scholarship, som man internasjonalt ofte evner å skille det ut som).

God 17. mai, da

 

Litteraturliste

Alderman, G. (1996) Audit, assessment and academic autonomy. Higher Education Quarterly, 50(3): 178–92.

Berg, Ø.T. (2019) Ikke kødd med Helgelandsskysten. Debattinnlegg i Morgenbladet, 16. mai 2019 @ https://morgenbladet.no/ideer/2019/05/ikke-kodd-med-helgelandskysten.

Butler, J. (1997) The Psychic Life of Power: Theories in Subjection. Stanford, CA: Stanford University Press.

Deem, R. (1998) 'New Managerialism' and higher education: the management of performance and cultures in universities in the United Kingdom. International Studies in Sociology of Education, 8(1): 47–70.

Guile, D. (2001) MA seminar at the University of London Institute of Education, 13 March [sic.].

Hansen, H.S. (2019) Nord universitet for framtiden. Ytringsinnlegg i Universitetsavisa, 1. mai 2019 @ https://www.universitetsavisa.no/ytring/2019/05/01/Nord-universitet-for-framtiden-18940718.ece

Moen, K.E. et al. (2019) Professorer vet ikke alltid best om Nord universitet. Debattinnlegg i Adresseavisen @ https://www.adressa.no/meninger/ordetfritt/2019/05/15/Professorer-vet-ikke-alltid-best-om-Nord-universitet-19045336.ece

Morley, L. (2003) Quality and Power in Higher Education. Berkshire: SRHE og Open University Press. 

Nord universitet (2019) Ny studiestedsstruktur for Nord Universitet. Rapport fra konstituert rektor, 24. april 2019 @  https://www.nord.no/no/aktuelt/studiestedsstruktur/Documents/Ny-studiestedsstruktur-for-Nord-universitet-april-2019.pdf

Petterson, E.M. (2019) Studentene ved Nord universitet med studentopprør, 10. mai 2019 @ https://www.vol.no/nyheter/2019/05/10/Studentene-ved-Nord-Universitetet-med-studentoppr%C3%B8r-19010091.ece

Shore, C. og S. Wright (1999) Audit culture and anthropology: neo liberalism in British higher education. Journal of the Royal Anthropological Institute, 557–75.

Williams, R. (1976) Keywords. London: Fontana.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.