Foto: Kristian Rødvand

"Jeg ser nå på ditt departement som et korrupt departement- en stat i stat som ikke bryr seg om noen av Norges lover."

Kjære Olje- og energiminister Tina Bru

I dag vil jeg skrive et brev til deg. Jeg vil du skal vite hvordan en vanlig norsk, godt utdannet, kvinne og arbeidstaker tenker om deg og ditt departement. 

Jeg er filosof, familieterapeut og har tilleggsutdannelse i teologi slik at jeg ble ordinert prest i 2018. Jeg har bodd i Mosjøen, Vefsn i 10, 5 år. Jeg er separert og har to gutter i ungdomsalderen. 

Jeg har alltid stemt ved valg. Nå vurderer jeg å slutte å stemme.

Det gjelder vindmøllekonsesjoner. Det gjelder Øyfjellet vindpark- eller Vesterfjellene vindturbinanlegg som det burde hete.

Jeg er ikke imot vindmøller per se. Jeg er ikke miljøfanatiker. Men måten OED og NVE overkjører alt som er av lover og nedarvede rettigheter for vår urbefolkning, har sjokkert meg. Jeg har mistet tilliten til dere. 

Jeg fikk forklaringen på Debatten på NRK i forrige uke. Plan og bygningsloven gjelder ikke for vindmøller!! Energipolitikken trumfer altså alt vi har av både

  • Plan-og bygningslov
  • ILO-konvensjonen om urfolks og stammefolk i selvstendige stater som ble ratifisert av Norge 06.90
  • FNs urfolkskonvensjon som ble ratifisert av Norge samme dag som den ble vedtatt i FN, 13.09.2007.
  • Grunnlovens paragraf 108
  • Reindriftslovens paragraf 22.
  • Bruksretten som Jillen Njaarke har til sitt reinbeitedistrikt. Det er dokumentert at de har drevet reindrift i Vesterfjellene siden 1500-tallet, gjennom danskekongens skatteinnkreving. Arkeologiske funn daterer reindrifta til 1000-tallet.
Vet du hvorfor vi har disse lovene? Tror du at de bare er til pynt? Kjenner du en reindriftssame? Vet du at sørsamene er en minoritet i minoriteten samer og at deres språk er utrydningstruet?

Du tenker vel kanskje at det ikke er så farlig, for de kan jo norsk?

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Protect Sapmi  har laget en rapport der de konkluderer at hvis Øyfjellet vindpark blir realisert, så må antagelig Jillen Njaarke Reinbeitedistrikt slutte. Hvorfor? Fordi dine anleggsmaskiner har stengt flyttleia for reinen. Med Øyfjellet vindpark kommer ikke reinene seg fra vinter til sommerbeite. 

NVE ba om en måneds stans i anleggsarbeidet for at samene skulle kunne flytte reinen. Eolus anket og OED, ditt departement overkjørte NVE og ga samene 3 dager på å flytte reinen.

Det er til å gråte over. Er du klar over at du med ditt departement driver med en sakte form for etnisk rensning? Du har bevist for all verden at du overhodet vet lite om reindrift. Du er ung, og du bor i Oslo. Ja, jeg er Oslo jente selv og visste ingenting om reindrift da jeg flytta opp hit. Så det er ikke så rart. Men jeg tror du sitter med et større ansvar for Norges ve og vel enn det du er klar over.

Du burde ta deg en runde i Norges land og prate vel og lenge med samene om reindrift. Hva reindrift egentlig er, hvordan det drives og alle sekundærnæringene som hører til.

(Saken fortsetter under bildet)

Gry Solbraa tale på aksjonen i Tverådalen. Foto: Kristian Rødvand

Reindrift er familieforetak. Alle i familien er engasjert. 

Det sørsamiske språket snakkes bare på vidda, i lag med reinen. Hvorfor, lurer du kanskje? Jo, for det dette språket er genuint tilpasset reindrift. Det har mange ord og uttrykk som ikke finnes på norsk. Det er mest effektiv å snakke sørsamisk når man driver med rein.

Men reindrift er arealkrevende. Siden 70 tallet har Reindrifta i Vefsn og Grane gitt fra seg 50 % av beitearealet til elektrifiseringa av Norge. Med Øyfjellet vindpark  blir det 60 % (i hendvold til rapporten fra Protect Sapmi). Det er kroken på døren for dem. Du stenger flyttleia! 

En flyttlei er der reinen lever, spiser og føder sine kalver på vei fra vinter til sommerbeite. Rein skynder seg ikke. Den går heller ikke langs en rett linje. Den ser ikke på klokka og kommer ikke til avtalt tid. Hvor lang tid reinen bruker på å gå fra vinter til sommerbeite er avhengig av mange faktorer: Mengde snø, tilgjengelige beiteområder, menneskelige forstyrrelser, vær og vind, og sikker mer også. Vanlig tid er seks uker.

Du ga dem 3-tre dager!!!!!!! 

Jeg ser nå på ditt departement som et korrupt departement- en stat i stat som ikke bryr seg om noen av Norges lover. Du ødelegger nå livsgrunnlaget for fire samiske familier som lever av reindrift på Øyfjellet. Det er ca 16 arbeidsplasser. Til gjengjeld skal Vefsn kommune få noen skarve arbeidsplasser i forbindelse med vindmølleanlegget;, 1 eller 2? Det tilsier statistikken.

Jeg gråter for unge arvtakerne i Jillen Njaarke som nå frykter at de må slutte med reindrift. Det er kroken på døren for en hel kultur, et folk, et språk. Hvis samene mister reindrifta si, så mister de sin identitet, sin kulturelle tilhørighet, sin åndelighet. Ja, de mister seg selv. Det er sto fare for at de får store psykiske problemer. En same som har drevet med reindrift i generasjoner, kan ikke bare bytte jobb. Samene er fjellfolk. De hører hjemme på fjellet.

Konsekvensene av dine energilover er GRUSOMME. Intet mindre.

 

Trekk konsesjonen på Øyfjellet NÅ!

 

(Til din orientering: Det finnes en løsning: Flytt vindturbinene til selve Øyfjellet, slik at de er synlige for Mosjøens sentrum. Da stenger du i hvertfall ikke flyttleia)

Med vennlig hilsen 

Gry Solbraa, prest Den Norske Kirke

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.