Illustrasjonsfoto: Nok.Norge
DEBATT

Vi har en nullvisjon om seksuelle overgrep i Nordland, men statistikken peker andre veien

Coronaåret 2020 var en stor belastning for de som ikke hadde det greit hjemme fra før. Det trengs en nasjonal storsatsing for å hjelpe de som har vært utsatt for seksuelle overgrep.


Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nordland, Smiso, har sammen med andre Smiso senter i Norge skiftet navn til NOK. I Nordland heter vi nå: Nok.Nordland.

Det har vært NOK seksuelle overgrep. Det har vært NOK overgrep i nære relasjoner og utenfor de helt nære relasjonene. Det har vært NOK! Rett og slett NOK.

Det trengs en nasjonal storsatsing for å hjelpe de som har vært utsatt for seksuelle overgrep. At fylkestinget i Nordland allerede har vedtatt en nullvisjon mot overgrep, er en viktig start. Styret i Nok.Nordland vedtok nullvisjon i januar 2021: Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep. For at dette skal kunne realiseres, trengs det konkrete handlingsplaner ned på kommunenivå. Vi oppfordrer hver enkelt kommune i Nordland til å følge etter.   

Blir det bedre med nullvisjon da? 

Dette utsagnet har vi møtt på mange ganger! Er det noe poeng å ha en nullvisjon? 

Ja, det er det! Selv om det i dag gjøres mye, er det langt mellom ønske og virkelighet når det kommer til å forebygge og å hindre nye overgrep. Vi ser alt for ofte at viljen er der, men at det likevel ikke prioriteres å sette av de nødvendige midlene eller på andre måter forplikte seg til å gjøre tiltak som vi vet virker.

Vi har nullvisjon på en rekke andre områder i samfunnet, som selvmord, mobbing og dødsfall i trafikken. Dette er etiske veivisere, der vi som samfunn går foran og sier at hvert tilfelle er ett for mye. Vi setter oss mål for hvilket samfunn vi vil ha. Å vedta en nullvisjon mot seksuelle overgrep er derfor et kjempeviktig vedtak.  

(Fortsetter under bildet)

Illustrasjonsfoto: Nok.Norge

Vil ikke overgrep skje uansett? 

Dette er også et utsagn som går igjen. Og ja, det kan føles urealistisk å tenke seg en verden helt uten seksuelle overgrep. Vi mener likevel at en nullvisjon er det eneste som er godt nok. For hvis vi ikke har det – hvem skal bli utsatt? En nullvisjon handler om å forebygge at overgrep skjer, men også om å sende en tydelig beskjed om at hvert enkelt overgrep er ett for mye.

Vi vet i dag mye om gode måter å forebygge på. Vi vet at det er nyttig for barn å lære om kropp og grenser, og vi vet at mange som jobber med barn og i helsevesenet etterlyser mer kunnskap både om seksuelle overgrep og å snakke med barn om dette.

Vi vet også at det å ha vært utsatt for et overgrep øker risikoen for å bli utsatt for nye overgrep. Det vil si at det å hjelpe de som er utsatte er forebyggende mot framtidige overgrep. Det er også forebyggende mot fysisk og psykisk uhelse, uførhet og frafall fra arbeidslivet. 

En nullvisjon inviterer til gode tiltak

Nordland har nå en kjempemulighet til å fylle nullvisjonen med konkrete tiltak. Når vi vet at forebyggende tiltak har betydning både for barn og voksne, er det ganske enkelt: Vi må gjøre mer av det vi vet fungerer. Det vil si at vi må sørge for lokale hjelpetilbud som supplerer helsevesenet, at arbeidet mot overgrep blir forankret i kommunale handlingsplaner og vi må sikre at det følger økonomiske midler med de nasjonale handlingsplanene. På den måten blir nullvisjonen mer enn fagre ønsker – vi setter handling bak ord.

Og dermed kan nullvisjonen bli den lokale og nasjonale storsatsingen som trengs for å gjøre noe med et samfunnsproblem som rammer den enkelte og samfunnet hardt. Vår nullvisjon gjelder uansett alder, fylke eller høyde for den saks skyld: Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep. Hvilken kommune i Nordland blir den første som følger etter fylkeskommunen?

NOK.Nordland ligger i Mosjøen med Vefsn kommune som vertskommune. 3 ansatte på senteret jobber forebyggende og for de som opplever overgrep. Både jenter og gutter, kvinner, menn, hen. Vi gjør det vi kan for å være støttespiller på en annen måte enn primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. For mange er det vanskelig å sette ord på et lenge skambelagt tabuområde. Derfor støtter våre ansatte oppvekstsektoren, barnevernet og helse- og psykiatritjenesten i kommunene. Det er hektisk reisevirksomhet og det er både gode og vanskelige samtaler. 

Vi er takknemlig for alle som tar kontakt med oss.

Kontaktinformasjon til Nok.Nordland finner du her.

Illustrasjonsfoto: Nok.Norge

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Nok. Nordland