Rune Østergren. Foto: Nordland FrP
DEBATT

"Ja til lokalt selvstyre og snøskuter!"

Det bør kunne være plass til både snøskuter-tilhengere og de som velger andre måter å oppleve naturen på, skriver Rune Østergren, 5. kandidat til Stortinget for Nordland FrP.


Snøskuter ja eller nei? 

Snøskuter er et betent tema. Vi i FrP mener kommunene selv må kunne avgjøre om det skal åpnes for rekreasjonskjøring eller ikke. 

Argumentene mot snøskuter er oftest skade på natur, Co2-utslipp, ulykker, støy samt at dyrelivet kan skremmes opp.  

Det er vanskelig å se at snøskuter på snø skader naturen. Tross alt smelter sporene i vårløsningen, og dersom scooteren kjøres på steder der det er lite underlag, ødelegges jo redskapen like mye som naturen. Det er tvilsomt at eiere av skuter vil påføre seg selv utgifter for skader på redskap ved å kjøre på “bar-fjell” og bakke”. 

Co2 utslipp fra en snøskuter er med dagens teknologi minimale. Regner man inn de som kjører til Sverige, og langveis til de stedene i Norge som har åpnet løyper for rekreasjonskjøring, er det sannsynligvis ikke noen særlig økning i utslipp at man tillater skuterkjøring i kommuner som ønsker det. 

Teknologien tar oss mot mindre forbruk, utslipp og støy med stormskritt. De som bor i områder som tillater skuter, hører sjelden noe støy fra aktiviteten. Villmannskjøring er noe man aldri kan garantere ikke vil kunne forekomme, men det er det samme med bil, båt, vannskuter, motorsykkel og sparkesykkel. Poenget er ikke å få fullstendig frislipp av skuter og ville tilstander, men rekreasjonskjøring i regulerte former. Som med alt annet av motorferdsel. 

Det å skremme dyr er vel noe man kan anta skjer i større grad der ikke-motorisert ferdsel kommer overraskende på dyr. Dyrehold vinterstid er oftest motorisert, og det er logisk og anta at dyr ikke skremmes i like stor grad av noe de advares om i forkant via lyd, som noe som uten forvarsel dukker ut av buskene.

Alt tatt i betraktning var vel argumentet i snøskuterdebatt her i Narvik nå nylig av FrPs Bengt Rune Strifeldt, at dersom han ønsket stillhet i naturen, stoppen han skuteren. Med det mente han ikke at han ikke bryr seg om det dersom andre plages av støy, men at han som finnmarking og vant til snøskuter-kulturen der, sjelden hadde opplevd støy fra andres ferdsel. Bare fra sin egen. 

Kommunene i nord sliter med fraflytting. Skal vi kunne snu trenden handler det om arbeidsplasser og fritidstilbud/opplevelser. Tilrettelagte skuterløyper kan i så måte være en del av løsningen for begge deler.

Her i nye Narvik Kommune har vi store mengder natur. Da bør det kunne være plass til både snøskuter-tilhengere og de som velger andre måter å oppleve naturen på. Rekreasjonskjøring med skuter vil også gi funksjonshemmede og mennesker med redusert helse en mulighet for naturopplevelser samt og få delta i friluftslivet på lik linje med alle andre.

Ja til lokalt selvstyre og snøskuter! 

Rune Østergren, 5. kandidat Stortingsvalget, Nordland FrP

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.