"Innføring av P-avgift er et eksempel på manglende styringsevne"

Skrevet av Malin Lynghaug Johansen, Jørn Clausen, Odd Langvatn
11.01.2021 05:25 - OPPDATERT 11.01.2021 06:22

Vefsn Høyre mener at Vefsn har mange muligheter for å innfri og tilrettelegge for ei positiv utvikling. Vi opplever nå at SP og AP med sine brutte valgløfter er på feil kurs, og at innføring av parkeringsavgift er et eksempel på manglende styringsevne.

I likhet med andre distriktskommuner er vår største utfordring nedgang i yrkesaktiv befolkning og evne til å skape vekst og utvikling. Problemstillingen er sammensatt og handler mye om kommunens evne til omstilling, utvikling, god økonomisk drift og tilrettelegge for bolyst og næringsutvikling. Vefsn Høyre mener at Vefsn har mange muligheter for å innfri og tilrettelegge for ei positiv utvikling. Vi opplever nå at SP og AP med sine brutte valgløfter er på feil kurs, og at innføring av parkeringsavgift er et eksempel på manglende styringsevne.

For å få kommunen gjennom den økonomiske hengemyren vi er på veg inn i, må vi gi gass på utviklende tiltak og bremse gjennom å effektivisere drift og redusere låneopptak. Dette i motsetning til posisjonen som kutter i tjenestetilbud, innfører veksthemmende avgift og øker gjeldsbelastningen.

Parkeringsavgift er et kostnadselement som påvirker de ulike markedsplassers attraktivitet. Posisjonen innfører med sitt budsjettvedtak parkeringsavgift i Mosjøen sentrum. Dette vil favorisere Nyrud, Halsøy, Handelsparken og Øya som har gratis parkering. Parkeringsavgift i sentrum vil svekke Mosjøen som handels- og arbeids arena. Kunder fra kysten betaler både for bom og ferje og kan med parkeringsavgift like gjerne kjøre til Rana som har gratis helgeparkering, stoppe i Sandnessjøen eller handle på nett. Folk fra Hemnes kan like gjerne kjøre til Rana.

Parkeringsavgift som SP og AP mener gir penger i kommunekassen har i samfunnsregnskapet en stor kostnad. Den svekker grunnlaget for attraktive markedsplasser og utvikling av et attraktivt arbeidsmarked. Mosjøen er en handelsby som er helt avhengig av kundetilgang fra våre omkring liggende kommuner. Posisjonen setter med parkeringsavgift Mosjøens rolle som regions by i spill. Vefsn Høyre mener det er kritisk. Å svekke utviklingsgrunnlaget for Mosjøen sentrum er feil veg å gå.

Vefsn kommune må effektiviseres gjennom kontinuerlig arbeid med forbedringer og innovasjon. Rådmannen må ha et kontinuerlig press på effektivitet og positiv tjenesteproduksjon. Kommunen har fantastiske medarbeidere som har vist at de er positive til å jobbe smartere og bruke nye verktøy og metoder. Dette er noe som både SMHIL, Alcoa, Helgeland Kraft og arbeidslivet ellers hele tiden jobber med. Det er egentlig bare å sette i gang. Posisjonen har bløffet seg til makta og viser med sine håpløse vedtak mangel på kunnskap om styring og ledelse.

Når i tillegg beregningsgrunnlaget for å oppnå 5,2 millioner bygger på feil kriteria; i overkant av 800 parkeringsplasser. I kartet som legges til grunn er en stor del av parkeringsplassene eid av private grunneiere. Dette anser vi som å gjøre opp regning uten vert. Bløffen blir større!

Å innføre parkeringsavgift er å sage av den greina som skal vokse. Det er Vefsn Høyre mot.

Malin Lynghaug Johansen, Jørn Clausen og Odd Langvatn
Vefsn Høyres kommunestyregruppe, Mosjøen

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.