IS-terroristene og deres medløpere skal ikke vises nåde - de må ta sin straff, skriver politisk redaktør Geir Johnsen. Illustrasjonsfoto: Pixabay

– Ingen nåde for terrorister!

Skrevet av Geir Johnsen
10.03.2019 11:08

IS-terroristene og deres medløpere skal ikke vises nåde - de må ta sin straff.

Dagens "barn av landssvikere" befinner seg i flyktningeleirer i Syria, Irak og Libanon. Barn med norsk statsborgerskap og rettigheter som norske borgere. De ba aldri om å bli en del av religiøs voldsfanatisme.

De er ikke mange, men uskyldige som bare barn kan være. Derfor bør det norske samfunn ta ansvar for de norske IS-barna. På en eller annen måte!

I et liberalt demokrati, en rettsstat, er det god tradisjon for å vise nåde. Men ikke før forbrytere har tatt sin straff. Det må være utgangspunktet for debatten om "hva vi skal gjøre med" IS-krigerne, deres medløpere, kvinner og barn.

BYGDE TERRORSTAT

Ingen av de voksne syriafarerne kan unnskylde seg med at de ikke visste at de bidro til utviklingen av en ekstremistisk terror-"stat". IS var tidlig ute med å publisere både mål og midler. Et samfunn basert på middelaldersk syn på kvinner og menneskeverd. En terrorstat, viden kjent gjennom video og sosiale medier. At noen lot seg forblende av visjonene om et religiøst kalifat er ikke formildende. Det er skjerpende for de visste hva de gjorde. Deltakelse eller bidrag til terrorisme er det de skal dømmes for. 

En fersk dom fra Oslo tingrett dømte en kvinne til 2 år og 9 måneders fengsel som støttespiller for IS. I dommen slås det fast:

"Kvinner er i "kalifatet" stadig trukket frem som uvurderlige støttespillere som "muliggjorde jihad", ved at de la grunnlaget for at ISILS mannlige rekrutter ble godt ivaretatt på hjemmebane og høyt motiverte for delta ute ved fronten, og sikret at det ble født en ny generasjon jihadister som kunne fylle rekkene etter falne ISIL-krigere." 

DØMT FOR LANDSSVIK

Det er lenge siden Norge sist hadde et oppgjør med landssvikere. Ikke mindre enn 4894 nordmenn som kjempet for nazi-tyskland på Østfronten ble dømt etter krigen.

Men ikke for de konkrete ugjerningene mange av dem deltok i under nazi-flagg. De ble dømt for å ha sviktet Norge ved å gå i okkupasjonsmaktens krigstjeneste.

Mange av dem trodde på drømmen om det stor-germanske riket, hvor de blonde og blåøyde skulle få en framtredende plass. Som landssvikere ble de fradømt stemmerett og borgerlige rettigheter i mange år. De ble stemplet som utskudd i sine lokalsamfunn og det tok mange år før de fant sin plass i samfunnet igjen. 

VERST FOR BARNA

Svært mange av barna til "landssvikerne" og  kvinner som fikk barn med soldater fra okkupasjonsmakten fikk en tung oppvekst. De ble hakket på og spyttet på gjennom store deler av oppveksten. En historie det er lett å ta avstand fra for de fleste av oss i dag.

Dagens "barn av landssvikere" befinner seg i flyktningeleirer i Syria, Irak og Libanon. De må ikke glemmes, gjemmes eller oppleve det samme som barna som ble offer for hevn og trakassering etter siste krig i Norge. Men foreldrene må etterforskes, tiltales og dømmes for sine gjerninger.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.