Hittil i år har ingen blitt drept i trafikken i Nordland

Samtidig som vi ser en nedgang i antall drepte, så vi i fjor en økning i antall hardt skadde, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Statens vegvesen melder at det på landsbasis hittil i år har blitt drept 29 personer i trafikken i år, mot 46 i første halvår i fjor.

Nedgangen fra 2020 til 2021 er på nærmere 40 prosent.

– Det er en svært gledelig nedgang i antall trafikkdrepte i årets seks første måneder. Men hver eneste trafikkdrepte er likevel en for mye, sier Ranes.

Flere årsaker

I juni i år har fire personer omkommet på norske veger, mot ni i juni i fjor. Ranes understreker at dette er foreløpige tall.

– Den positive tendensen vi ser i antall drepte i år er en videreføring av nedgangen som vi har sett gjennom mange år. Det er en utvikling vi setter pris på, og som skyldes en rekke faktorer: Bedre veger, tryggere biler, bedre kjøreopplæring, flere som overholder fartsgrensen, og mye mer. Samtidig som vi ser en nedgang i antall drepte, så vi i fjor en økning i antall hardt skadde. Dette minner oss på at arbeidet med å redusere antall alvorlige ulykker i trafikken på langt nær er ferdig, sier Ranes.

Guro Ranes er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Foto: Henriette Erken Busterud

Flest omkomne i Viken

Blant fylkene er det Viken som har flest omkomne i første halvår, med 6 drepte. Deretter følger Innlandet (5) og Troms og Finnmark (5). I motsatt ende av skalaen finner vi Oslo og Nordland som begge har null trafikkdrepte i første halvår.

[annonse]
For de andre fylkene er tallene slik: Vestfold og Telemark 4, Agder 1, Rogaland 1, Vestland 3, Møre og Romsdal 1, Trøndelag 3.

Nullvisjonen

I år er det 20 år siden Nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken ble behandlet i Stortinget. Nullvisjonen er en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i vegtrafikken.

– Nullvisjonen ligger til grunn for alt Statens vegvesen gjør, og vi ser at det gir resultater. Vi vil fortsette arbeidet med å jobbe mot de ambisiøse målene i Nasjonal transportplan og som følger av nullvisjonen, avslutter Ranes. 

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.