Franziska Wika har adressert administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir og styreleder Dag Hårstad (bildet) samt medisinsk direktør Fred A. Mürer, i sitt åpne brev til Helgelandssykehuset.

"Infeksjoner som blir påført pasientene ved norske sykehus skal ikke aksepteres!"

Skrevet av Franziska Wika
04.09.2019 08:59 - OPPDATERT 04.09.2019 17:01

Dette er innlegget er et åpent brev som Franziska Wika, Vefsn Venstre, har sendt til Helgelandssykehuset ved administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir, styreleder Dag Hårstad og medisinsk direktør Fred A. Mürer.

-----

Åpent brev til Helgelandssykehuset om utbredelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner og institusjonens hygienerutiner

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI), inkludert infeksjoner i operasjonsområde (POSI), er en av de hyppigst forekommende komplikasjoner i helsetjenesten og en trussel mot pasientsikkerheten. Sykehusinfeksjoner er blant de vanligste uønskede hendelser ved sykehus i Norge, og over halvparten av infeksjonene kan forebygges. Økende utbredelse av antibiotikaresistente bakterier er en alvorlig medisinsk trussel globalt, og også i Norge registreres en foruroligende økning av resistente bakterier.

Helse Nords «Smittevernplan 2016-2020» definerer strategiske mål for smittevernarbeidet i regionen og tilrettelegger for smittevern av høy faglig standard.
I strategien heter det: Antibiotikaresistente bakterier skal ikke bli en del av den vanlige bakteriefloraen ved sykehus i Helse Nord. Infeksjonsovervåking skal styrkes, og resultatene brukes systematisk som grunnlag for forbedring og økt kvalitet i pasientbehandling.

Årsrapport Folkehelseinstituttet 2018 - Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) som bl.a. viser infeksjonsforekomsten per operasjon fordelt på de ulike sykehusene (side 11-27) er på mange måter tragisk lesing (https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/arsrapport-nois- mm_publisertpdf.pdf). 

Helseforetakene skal ha prosedyrer i tråd med nasjonale anbefalinger fra Folkehelseinstituttet for smitteverntiltak ved mistenkte/påviste multiresistente bakterier. Prosedyrene skal beskrive varsling og samhandling internt og med andre helseinstitusjoner eller kommuner som har hatt eller vil få ansvar for pasienten.

Vefsn Venstre retter følgende spørsmål til Helgelandssykehuset:

1. Hvor høy er prosentandelen for helsetjenesteassosierte infeksjoner total pr år?

2. I hvor høy grad forekommer det resistente bakterier ved HSYK?

[annonse]
3. Har HSYK oversikt over smittekilder?

4. Hvordan overvåkes hygienerutinene ved HSYK?

5. Hvilke strakstiltak settes inn for å forhindre framtidige sykehusinfeksjoner?

6. I hvilken grad samarbeider kommunene med HSYK om oppfølging av pasienter som har fått infeksjoner fra sykehusene?

Infeksjoner som blir påført pasientene ved norske sykehus skal ikke aksepteres! Vi krever tiltak for å redusere antall helsetjenesteassosierte infeksjoner!
Vefsn Venstre imøteser deres svar.

Med vennlig hilsen

Franziska Wika

Leder i Vefsn Venstre

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.