Sigurd Myrvoll og Rune Krutå, stortingskandidater Nordland Ap. Foto: Nordland Ap
DEBATT

"Industri- og energipolitikk gir mulighet for vekst i nord"

Kort oppsummert, så handler det om å skape og dele. Men det må skapes og deles i hele landet, skriver Sigurd Myrvoll og Rune Krutå, stortingskandidater Nordland Ap.


Vi kan bygge ny industri, skape nye jobber og øke inntektene til fellesskapet. Men det krever at vi satser, at staten, lokalsamfunn og næringsliv spiller på lag og at vi utnytter de naturressursene vi har. Det vil Arbeiderpartiet. 

Industrihistorien vår viser at et ønske om industrietablering og samfunnsbygging ble mulig med politisk tilrettelegging og bruk av våre naturgitte fortrinn. Det er en suksessoppskrift vi fortsatt kan bruke, men den krever politisk vilje og styring.

Verden skal bli grønnere, det medbringer bruk av mer klimavennlig energi. I framtiden vil det skapes press på kraftoverskuddet vi har vært vant med i Nordland. Det være seg gjennom elektrifisering av sokkelen, Nordlandsbanen, ny eller utvidet industri og det private forbruket vårt.

I Nordland jobbes det med klargjøring for hydrogenproduksjon, batterifabrikk i Rana og i Mosjøen skal man bruke Co2 fra aluminiumsverket til å lage nano-karbonfiber. Vi har mye industri, nå skal vi bygge enda mer miljøvennlig industri. Med mål om å være verdensledende. En mulighet til å bygge på skuldrene av den industrien vi allerede har.

En viktig faktor for at industrien vår skal leve godt, også i framtiden, er at vi sikrer kraftoverskudd. Da må vi se på mulighetene for produksjon av ny energi og se på mulighetene for erstatte en del strømbruk med eksempelvis Hydrogen.

Det spinner et nytt eventyr i sør. Regjeringen har valgt å sende to områder på høring for mulig oppstart av hav-vind. Nok en gang legges det opp til å bygge verdiskapingen kun i sør. Det ligger et egnet område også i Nordland, nærmere bestemt på Helgelandskysten. Det området må også legges ut til høring. Er området mulig å bruke til hav-vind, så kan det være med å sikre leverandørindustrien vi har i Nordland en billett inn i hav-vind-utviklingen. Muligheten til å sikre viktige arbeidsplasser også i nord.

Skal det bygges fabrikker for Hydrogen-produksjon, så er en viktig faktor at det også må legges til rette for bruk av denne energien. Det ville vært fantastisk om Nordlandsbanen i framtiden kunne være med Hydrogen-tog, at fylkeskommunens busser, hurtigbåter og ferger gikk på Hydrogen og at kommunenes bilpark gjør det samme. En slik modernisering vil være med å bidra til at Hydrogen-produksjon blir en realitet i vårt fylke. En mulighet for å gjøre oss til base for produksjon, hvor vi kan eksportere.

En av de viktigste faktorene i det grønne skiftet er å gjøre avfall om til en viktig ressurs. For mye av industrien, så er CO2 et avfall. I mange år har det vært jobbet med prosjekter for fangst og lagring. Nå er et nytt spennende prosjekt i gang i vårt fylke, hvor man skal fange og skape et nytt produkt ut fra CO2’en – nano-karbonfiber.

Virkemiddelapparatet i Norge samsvare med industriens utvikling. Det må sikres at viktige industrietableringer ikke havner i andre land. For å unngå dette, så er det viktig at vårt eget virkemiddelapparat holder et høyt nivå i den internasjonale konkurransen. Men det er også viktig at vi som nasjon tar del i de europeiske ordningene som etableres, og sikrer at disse også kan benyttes i vårt land som en del av EØS-avtalen.

For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å utforme en industri- og energipolitikk som gir industrien levevilkår også i framtiden. Samtidig skal vi bidra til at det kan reises ny industri i landet vårt. Skape viktige arbeidsplasser, gi viktige eksportinntekter som sikrer nasjonens inntekter og gir vanlige folk muligheten til å ha en jobb med gode lønns- og arbeidsvilkår. Kort oppsummert, så handler det om å skape og dele. Men det må skapes og deles i hele landet.

Sigurd Myrvoll og Rune Krutå, stortingskandidater Nordland Ap

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.