Tore Jakobsen har vært leder for Fagforbundet Nordland i fire år. I dag ble han gjenvalgt for to nye år.

"Ikke lystig lesning for innbyggerne i norske kommuner"

– Skal vi klare de utfordringene vårt samfunn kommer til å møte de neste årene, er vi avhengige av sterke, offentlige velferdstjenester, skriver Fagforbundet Nordlands Tore Jakobsen.

Velferdstjenestene får for lite penger

Høyreregjeringens statsbudsjett er ikke lystig lesning for innbyggerne i norske kommuner, særlig ikke for dem som er avhengig av velferdstjenestene. Budsjettet blir i disse dager vedtatt i Stortinget med Fremskrittspartiets støtte.

Statsbudsjettet gjør det vanskeligere for kommunene å tilby innbyggerne en god skole, verdig eldreomsorg og et trygt helsetilbud. Norske kommuner er ikke tilgodesett med noe ekstra i neste års budsjett.

Kommuner med færre enn 10.000 innbyggere vil få like mye, eller mindre, penger å rutte med det neste året. Små kommuner vil få mindre midler til å følge opp barna i skolen. Innbyggere må reise lenger for å få den hjelpen de trenger, og det blir færre som kan jobbe på sykehjemmet og pleie dem som bor der.

Fagforbundet gjennomførte i høst en undersøkelse blant politikere og rådmenn i kommunene, før statsbudsjettet ble lagt fram. Seks av ti kommuner forventet underskudd i 2020. Åtte av ti kommuner hadde vurdert, planlagt eller gjennomført reduksjoner i kommunale tjenester. Fire av ti kommuner hadde vurdert, planlagt eller gjennomført oppsigelser. Dette viser at kommunene behøver større overføringer for å opprettholde gode velferdstjenester.

Den siste tiden har vist at det er et behov for sterke fellesskapsløsninger. Skal vi klare de utfordringene vårt samfunn kommer til å møte de neste årene, er vi avhengige av sterke, offentlige velferdstjenester. Kommunene må få styrket sin økonomi for å skape en bedre hverdag for folk der de bor.

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.